Home / NOVOSTI / HRONIKA / Skupština opštine Modriča – 29. Sjednica *(VIDEO)

Skupština opštine Modriča – 29. Sjednica *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča  27. novembra 2019. godine održana je 29. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su  prisustvovala 22 odbornika. Potpredsjednik Skupštine Velibor Cvijić predsjedavao je sjednicom. Jednoglasno je prihvaćen  sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 28. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 30.10.2019. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika Skupštine opštine Modriča;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Modriča;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvatanju Nacrta budžeta opštine Modriča za 2020. godinu;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zasnivanju prava građenja na objektima izgrađenim na zemljištu u vlasništvu opštine Modriča;
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunskim pravima boraca, porodica poginulih boraca i vojnih invalida;
 9. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvatanju inicijative za izradu plana parcelacije za parcelu označenu kao k.č. 2811 k.o. Modriča;
 10. Razmatranje Programa rada Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča za 2020. godinu;
 11. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 12. Razno.

Na današnjoj sjednici razriješen je dužnosti predsjednik Skupštine Siniša Nikić koji je preuzeo novu dužnost. Do izbora novog predsjednika njegovu funkciju će obavljati potpredsjednik Velibor Cvijić.

Jednoglasno je usvojeno Rješenje o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Modriča, Bahrudina Mehića. Rješenje o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča je takođe jednoglasno usvojeno, a većinom glasova imenovani su novi članovi: Tamara Kojić, Mirko Veselinović i Stojan Lukić.

Nacrt budžeta opštine Modriča za 2020. godinu je nakon određenih pitanja odbornika i pojašnjenja načelnika Odjeljenja za finansije Borislava Gvozdena usvojen većinom glasova.

„Nacrt budžeta za 2020. godinu je oko 10,800.000 KM. On je za otprilike milion KM veći u odnosu na budžet za 2019. godinu i srećan sam što je tako. Dobili smo određene sugestije na Nacrt koje ćemo mi sugurno uvrstiti ali svi prijedlozi odbornika i građana su takođe dobro došli za kreiranje konačnog budžeta. Modriča će se najvjerovatnije i kreditno zadužiti a to zaduženje ne ulazi u ovaj budžet. Kreditno zaduženje ćemo iskoristiti za infrastrukturne projekte na zadovoljstvo građana naše lokalne zajednice. Budžet tekuće godine ćemo sigurno ispuniti, čak i prebaciti“, istakao je načelnik Krekić.

Ostale tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

„Donijeli smo Odluku o razrješenju dosadašnjeg predsjednika koji je preuzeo novu dužnost i želimo mu mnogo sreće i uspjeha u radu. Na Skupštini se našao i Nacrt budžeta za narednu godinu, koji je nakon postaljenih pitanja i odgovora načelnika za finansije usvojen“, izjavio je potpredsjednik Skupštine Velibor Cvijić.

Sjednica je završena u 10.50 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...