Home / NOVOSTI / HRONIKA / Skupština opštine Modriča – 25. sjednica *(VIDEO)

Skupština opštine Modriča – 25. sjednica *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča  14. maja 2019. godine održana je 25. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su  prisustvovala 22 odbornika.

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 

  1. Izvod iz zapisnika sa 24. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 18.04.2019. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča;
  3. Razmatranje Prijedloga plana godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2019. godini;
  4. Razmatranje Izvještaja o radu opštinskih inspekcija za 2018. godini;
  5. Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Doboju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (opština Modriča);
  6. Razmatranje Izvještaja o radu JU Turistička organizacija „Modriča“ za 2018. godinu;
  7. Razmatranje Izvještaja o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Modriča za 2018. godinu;
  8. Razmatranje Programa rada Opštinske organizacije Crvenog krsta Modriča  za 2019. godinu;
  9. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
  10. Razno.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene većinom glasova bez rasprave odbornika.

Pod tačkom prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika Skupština je ovlastila Načelnika da pokrene inicijativu prema Vladi RS i nadležnim institucijama za čišćenje Zapadnog laterarnog kanala.

„Današnja sjednica je kratko trajala jer smo na dnevnom redu imali jako malo tačaka. Zahvaljujem se odbornicima na punoj podršci jer su tačke uglavom usvojene jednoglasno“, rekao je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

 

Izvještaj Načelnika o vodostaju

Na kraju sjednice načelnik opštine Mladen Krekić informisao je prisutne da je hidrometereološka situacija na području opštine Modriča za sada zadovoljavajuća: „Mi smo noćas pa do ranih jutarnjih sati pratili situaciju. Bosna je trenutno oko 2 metra, mnogo je narasla ali ne bi trebala praviti veće probleme. Prema procjeni visina talasa bi mogla  narasti do 3 metra  i ne bi trebala biti iznad ove kote. U slučaju da dođe do nepredviđenih situacija svako od vas će biti lično pozvan da dođe da se dogovorimo kako djelovati ali smatram da do toga neće doći. Mi smo predhodnih dana uz pomoć Vlade RS i Voda RS uspjeli podići nasip u MZ Modriča 4 sa 60 cm do jednog metra u čitavoj dužini od 1 800 metara. Izvršeno je izmuljivanje Zapadnog Laterarnog kanala. Potrebno je u narednom periodu podnijeti inicijativu prema nadležnim institucijama da se on još dodatno očisti jer je njegova funkcija bitna ne samo za našu opštinu nego i čitavu Posavinu.“

 

Sjednica je završena u 10.40 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...