Home / NOVOSTI / HRONIKA / Prezentacija projekta „Teritorijalna organizacija integrisanog prikupljanja i zbrinjavanja otpada“ *(VIDEO)

Prezentacija projekta „Teritorijalna organizacija integrisanog prikupljanja i zbrinjavanja otpada“ *(VIDEO)

Danas, 18. marta 2015. godine u zgradi opštine Modriča održan je radni sastanak na temu prezentacija projekta „Teritorijalna organizacija integrisanog prikupljanja i zbrinjavanja otpada“. Sastanku su prisustvovati ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić sa saradnicima, načelnik opštine  Modriča Mladen Krekić sa saradnicima, načelnik opštine Šamac Savo Minić, načelnik opštine Brod Ilija Jovičić i zamjenik načelnika opštine  Derventa Siniša Jeftić sa saradnicima.

Zakonom o upravljanju otpadom iz 2013. godine opštine koje su geografski povezane imaju mogućnost da zajednički upravljaju otpadom. U toku je izrada Studije „Teritorijalna organizacija integrisanog prikupljanja i zbrinjavanja otpada“. Obzirom na navedeno zakonsko uporište i na problem u zbrinjavanju otpada koji se javlja na području ovih opština pristupilo se potpisivanju Memoranduma o razumijevanju sa firmom AMIA iz Verone, Italija. Potpisnice Memoranduma su opštine Modriča, Brod, Šamac, Derventa i Odžak.

 

„Danas sam na poziv pet jedinica lokalne samouprave, sa svojim saradnicima, prisustvovala sastanku na kojem su nas informisali o Nacrtu memoranduma kojeg su potpisali sa jednim italijanskim Javnim preduzećem AMIA koje se bavi zbrinjavanjem komunalnog otpada. Ovo je jedan proces koji sa aspekta zakona Republike Srpske ima prohodnost. Znači, Zakonom o zbrinjavanju otpada predviđena je takva mogućnost da se dvije i više opština mogu udružiti da na zajednički način vrše prikupljanje i zbrinjavanje otpada. Firma Amia koju su nam predstavili načelnici opština je već u fazi završetka izrade studije opravdanosti zbrinjavanja  otpada. Obzirom da u ovih pet opština ima ukupno oko 95000 stanovnika, po nama postoji ekonomska opravdanost za realizaciju tih aktivnosti. Po preliminarnom rezultatu studije, oko 70% otpada bi se razdvajalo, recikliralo i bilo  za dalju prodaju a oko 30% otpada bi se trebalo zbrinuti. Uzeli smo obavezu, kao resorno ministarstvo, još da razgovaramo sa predstavnicima opštine Vukosavlje, tako da bi ovu teritoriju okružili kao jednu cjelinu i mislim da je ovo jedan odličan način i vid za zbrinjavanje otpada. U finansijskom smislu,  obaveza jedinica lokalne uprave ne bi bilo. Išao bi vid javnog privatnog partnerstva. Ukoliko bi se gradile odgovarajuće transfer stanice tu bi bilo učešća opština u smislu davanja određenih dozvola i lokacija, znači opštinskog zemljišta da bi se to izgradilo. Krajem aprila donijećemo konačan sud o tome, odnosno sve potrebne saglasnosti koje izdaje samo ministarstvo. Upoznali smo jedinice lokalne samouprave da sve divlje deponije koje se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave, na zemljištu koje je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, isključivo su one  obavezne da ih uklone. Ukoliko je to na zemljištu koje je vlasništvo pojedinca, taj pojedinac koji je dozvolio da se deponuje na njegovom zemljištu obavezan je da ukloni sam te deponije. Deponija u Modričkom lugu nije legalna deponija i ja sam upravo zadužila saradnika iz predpristupnih fondova koji imaju namjenska sredstva za sanaciju tih vrsta deponija da se one saniraju. Razgovarali smo o načinu i postupku izdavanja građevisnkih dozvola, o odlukama i troškovima na ime naknade uređenja građevisnkog zemljišta, renti. Mogu vam istaći da mi je zadovoljstvo da se ovaj proces u ovim opštinama dobro odvija, da im je zakonska regulativa olakšala, a i građanima smo skratili određene rokove i rok za izdavanje građevinske dozvole na 15 dana. Zajedno sa jedinicama lokalne samouprave uradili smo jedan Vodič, kako bi građani i stanovnici određene opštine mogli imati jedan put kako lakše doći do građevinske i ekološke dozvole. Upoznali smo ih i sa nedavno usvojenim Prostornim planom Republike Srpske, zatim o nekim konkretnim problemima koji se tiču samih opština, pitanja vezanih za legalizacije“, izjavila  je ministrica Srebrenka Golić.

„Ovo je jako ozbiljna materija. Modriča ima jednu svoju specifičnost jer ne možemo više odvoziti otpad na deponiju na koju smo do sad odvozili. Osnovni cilj sastanka je da sa ministricom razgovaramo o ovom projektu, jer nismo ništa htjeli da radimo neplanski. Ministrica je potvrdila da se radi o dobrom projektu i dobrom načinu na koji bi se problem zbrinjavanja otpada mogao riješiti. Sve sad zavisi i od drugog partnera u projektu firme AMIA iz Italije. To je preduzeće koje pripada Veroni. Mi očekujemo da će studije izvodljivosti biti gotove u aprilu i da ćemo tada dobiti odgovor od partnera ide li on u ovaj projekat ili ne“, izjavio je načelnik Krekić.

„Ovo je nastavak jedne aktivnosti koju smo započeli  odlaskom u Veronu. Bitno  je napomenuti da  imamo potpisan Memorandum koji nas naravno još ništa ne obavezuje  ali daje mogućnost da strani partner može doći na ovo područje i uraditi Studiju izvodljivosti. U mnogim opštinama u Republici Srpskoj nema regionalne deponije nego su prisutne divlje deponije. Realizacijom ovog projekta riješili bismo preko 80% problema kada je u pitanju količina smeća“, istakao je Savo Minić, načelnik opštine Šamac.

Izvor: Zvanična prezentacija administrativne službe opštine Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali mi ga dodajemo kao dopunu informacije.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...