Home / NOVOSTI / HRONIKA / Ostvareni rezultati po prijavama i zahtjevima nezaposlenih lica opštine Modriča na javne pozive Javne Ustanove ZZZRS

Ostvareni rezultati po prijavama i zahtjevima nezaposlenih lica opštine Modriča na javne pozive Javne Ustanove ZZZRS

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u prethodnom periodu realizovao je nekoliko programa zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica, gdje i J.U. „Razvojna agencija opštine Modriča“, učestvovala u  pružanju pomoći pri pripremi i izradi Biznis planova.
Krajem 2018. i početkom 2019. godine realizovan je Program podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina – startap (start-up) Srpska, čija je ukupna vrednost 2.000.000 KM, a koji se finansira iz donatorskih sredstava Vlade RS u iznosu od 500.000 € (977.915 KM) i sredstvima Zavoda za zapošljavanje u iznosu od 1.022.085 KM.
Program je obuhvaćao zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju kao aktivnih  tražioca posla koja su na dan raspisivanja javnog pozivabili mlađi od 35 godina i koja namjeravaju pokrenuti vlastitu djelatnost u sljedećim područjima:

– Proizvodne djelatnosti (prerađivačka industrija),

– Građevinarstvo – za oblasti: specijalizovani građevinski radovi (elektroinstalacioni radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i ostali građevinski instalacioni radovi, završni građevinski radovi i ostale  specijalizovane građevinske djelatnosti);

– Poljoprivreda: prerada poljoprivrednih proizvoda, skladištenje, pakovanje, sušenje, sortiranje i td.;

–  Informaciono-komunikacione tehnologije za oblasti: računarsko programiranje,   savjetovanje i pripadajuće djelatnosti i informacione uslužne djelatnosti;

–   Stručne, naučne i tehničke djelatnosti za oblasti: pravne i računovodstvene djelatnosti, arhitektonske i inženjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza, reklama, propaganda i istraživanje tržišta; ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti i veterinarske djelatnosti;

–  Djelatnosti pružanja smještaja u turizmu;

–  Ostale uslužne djelatnosti za oblasti: popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo i ostale lične uslužne djelatnosti.

Iznos sredstava koja se dodjeljuju za ovaj program su od 20.000 KM do 50.000 KM.
Na osnovu evidencije Zavoda za zapošljavanje od 09.07.2019. godine, od ukupno šest urađenih i verifikovanih  Biznis planova, pozitivno je ocijenjen   jedan u vrijednosti od 12.000 KM.

Programi koji su realizovani u aprilu 2019. godine, a u kojima je učestvovala Javna Ustanova „Razvojna agencija opštine Modriča“ su:

Program podrške zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS, nezaposlenih demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS pod nazivom “Zajedno do posla” u 2019. godini, koji je realizovan kroz tri komponente:

– I Komponenta: Sufinansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS za 74 lica u iznosu od 8.000 KM po nezaposlenom licu,
– II Komponenta: Sufinansiranje samozapošljavanja demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS za 193 lica u iznosu od 5.000 KM po jednom licu,
– III Komponenta: Sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca demobilisanih boraca, RVI i djece poginulih boraca za 381 lice u iznosu od 4.000 KM po nezaposlenom licu.

Programu podrške zapošljavanju ciljnih kategorija u privredi Republike Srpske u 2019. godini odobrena su sredstva kroz dvije komponente:
– I Komponenta: Sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca za 1.937 lica u iznosu od 4.000 KM po jednom licu,
– II Komponenta: Sufinansiranje samozapošljavanja za 438 lica u iznosu od 5.000 KM po nezaposlenom licu.

Prema odluci Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske  od  09.07.2019. godine, a na osnovu evidencije  Javne Ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ ukupno je odobreno sredstava za 21 lice iz predhodno navedenih  kategorija, čija ukupna vrijednost iznosi 121.000 KM.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...