Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 8. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 8. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 09. juna  2017. godine održana je 8. redovna  sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 23 odbornika. Većinom glasova usvojen je sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 27.04.2017. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Statuta opštine Modriča;
 3. Razmatranje Nacrta Poslovnika o radu Skupštine opštine Modriča;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada za 2017.godinu;
 1. Razmatranje i donošenje Nacrta Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Modričkopolje“ Modriča;
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli fudbalskog stadiona „dr Milan Jelić“Modriča na korišćenje fudbalskom klubu „Modriča Maksima“;
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Palas“;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana„Modriča 1“ – „Obdanište“;
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanjuosnivačkog akta Javne ustanove „Kulturno-sportski centar“ Modriča;
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanjuosnivačkog akta Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča;
 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o prestanku dužnosti direktora JU „Razvojnaagencija opštine Modriča“ Modriča;
 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU„Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;
 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju listeodbornika koji mogu prisustvovati činu zaključenja braka;
 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Kulturno-sportski centar“ Modriča;
 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnogodbora JU „Kulturno-sportski centar“ Modriča;
 1. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvatanju Inicijative za izmjenu regulacionogplana „Preduzetnička zona“;
 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.12.2016. godine;
 2. Razmatranje Izvještaja o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 31.12.2016.godine;
 1. Razmatranje Informacije o realizaciji Akcionog plana implementacije programarazvoja poljoprivrede i sela na području opštine Modriča 2012-2016 u  2016.godini, sa osvrtom na ostvarene republičke podsticaje;
 1. Razmatranje Izvještaja o radu opštinskih inspekcija za 2016. godinu;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Modriča za 2016. godinu sa Planom rada za 2017. godinu;
 1. Razmatranje Programa rada JZU Dom zdravlja Modriča za 2017. godinu;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu JP Srpski kulturni centar Modriča za 2016. godinu;
 3. Razmatranje Plana rada JP Srpski kulturni centra Modriča za 2017. godinu;
 4. Razmatranje Informacije o porezu na nepokretnostima za 2016. godinu (obuhvatporeskih obveznika i ostvarenih prihoda);
 1. Razmatranje Informacije o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Modriča za 2016. godinu;
 2. Razmatranje Plana rada Opštinske organizacije Crvenog krsta Modriča za 2017.godinu;
 1. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 2. Razno.

Posebnu pažnju odbornika izazvalo je razmatranje i donošenje Statuta opštine Modriča. Nakon duže rasprave odbornika Statut je jednoglasno usvojen uz određene zaključke.

„Mi smo danas jednoglasno usvojili Statut zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi gdje su vršene određene izmjene. Poslovnik o radu Skupštine opštine Modriča je takođe usvojen u nacrtu, a u narednih mjesec dana će biti dostavljen svim političkim partijama i odbornicia na uvid s ciljem da iznesu svoje mišljenje, prijedloge i sugestije. Prečićen tekst dokumnta će se razmatrati na sljedećoj sjednici Skupštine“, izjavio je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

Odluka o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada za 2017. godinu je jednoglano usvojena.

„Danas je Skupština, što je veoma bitno, jednoglasno usvojila Odluku o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada za 2017. godinu a sve zahvaljujući kvalitetnim prijedlozima koji su dostavljeni komisiji i kvaliteno urađenoj Odluci.  Priznanja i nagrade će biti dodijeljene nagrađenima na Svečanoj sjednici povodom Dana opštine, 28.juna“, rekao je zamjenik načelnika Nikola Savić.

Odluka o dodjeli fudbalskog stadiona „dr Milan Jelić“ Modriča na korišćenje fudbalskom klubu „Modriča Maksima je nakon duže rasprave odbornika na prijedlog predlagača povučena sa današnjeg razmatranja i vraćena obrađivaču na doradu.

Informacija o realizaciji Akcionog plana implementacije programa razvoja poljoprivrede i sela na području opštine Modriča 2012-2016 u  2016. godini, sa osvrtom na ostvarene republičke podsticaje je nakon diskusije i  dodatnog pojašnjenja načelnice Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Alenke Ilovčević usvojena.

Veću pažnju odbornika izazvao je i Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Modriča za 2016. godinu sa Planom rada za 2017. godinu i Program rada JZU Dom zdravlja Modriča za 2017. godinu. Nakon duže diskusije u kojoj su odbornici postavljali pitanja, na koja je direktor Doma zdravlja Modriča dr Goran Mlinarević dao odgovore, tačke su usvojene

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene.

Sjednica završena u 15.15 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...