Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 7. sjednica Skupštine opštine Modriča

Održana 7. sjednica Skupštine opštine Modriča

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 27. aprila 2017. godine održana je 7. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 26 odbornika. Na početku sjednice predjednik Skupštine opštine Siniša Nikić na prijedlog predlagača povukao je tri tačke dnevnog reda : Razmatranje Prijedloga plana godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017. godini; Razmatranje izvještaja o radu JZU Doma zdravlja Modriča za 2016. godinu i Razmatranje Programa rada JZU Doma zdravlja Modriča za 2017. godinu. Predsjednik je predložio da se na današnjem skupštinskom zasijedanju nađu dvije nove tačke, i to: Razmatranje i donošenje rješenja o razrješenju člana Savjeta za urbanističko planiranje, građenje i komunalne djelatnosti Skupštine opštine Modriča i  Razmatranje i donošenje rješenja o imenovanju člana Savjeta za urbanističko planiranje, građenje i komunalne djelatnosti Skupštine opštine Modriča, nakon čega je  jednoglasno  usvojen sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 6. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 31.03.2017. godine;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Načelnika opštine za 2016. godinu;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi izmjena Regulacionog plana „Modriča 2“- Alfa;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjena dijela Regulacionog plana „Modrič 2“ – Alfa;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Upravnog odobra Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odobra Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Savjeta za urbanističko planiranje, građenje i komunalne djelatnosti Skupštine opštine Modriča;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju člana Savjeta za urbanističko planiranje, građenje i komunalne djelatnosti Skupštine opštine Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Novaković Živan);
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Lazarević Vlado);
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča;
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča;
 13. Razmatranje Izvještaja o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2016. godinu;
 14. Razmatranje Izvještaja o radu Komunalne policije za 2016. godinu;
 15. Razmatranje Izvještaja o rješavanju predmeta u upravnom postupku u 2016. godini;
 16. Razmatranje Informacije o stanju i položaju lica sa posebnim potrebama u 2016. godini;
 17. Razmatranje Izvještaja o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2016. godinu;
 18. Razmatranje Programa rada Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2017. godinu;
 19. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Modriča za 2016. godinu;
 20. Razmatranje Programa rada JU Centar za socijalni rad Modriča za 2017. godinu;
 21. Razmatranje Izvještaja o radu JU Turistička organizacija „Modriča“ za 2016. godinu;
 22. Razmatranje Programa rada JU Turistička organizacija „Modriča“ za 2017. godinu;
 23. Razmatranje Izvještaja o radu JZU „Apoteka“ Modriča za 2016. godinu;
 24. Razmatranje Programa rada JZU „Apoteka“ Modriča za 2017. godinu;
 25. Razmatranje Izvještaja o radu JU „Kulturno-sportski centar“ Modriča za 2016. godinu;
 26. Razmatranje Programa rada JU „Kulturno-sportski centar“ Modriča za 2017. godinu;
 27. Razmatranje Izvještaja o radu JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2016. godinu:
 28. Razmatranje Programa rada JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2017. godinu:
 29. Razmatranje Informacije o stanju javne bezbjednosti na području opštine Modriča u 2016. godini:
 30. Razmatranje Informacije o stanju bezbjednosti saobraćaja na području opštine Modriča u 2016. godini;
 31. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 32. Razno.

Veću pažnju odbornika izazvao je Izvještaj o radu Načelnika opštine za 2016. godinu koji je usvojen većinom glasova.

„Zadovoljan sam jer smo na današnjoj sjednici imali jednu  normalnu, pristojnu atmosferu. Usvojen je Izvještaj o radu Načelnika opštine. Važno je što su odbornici svih političkih stranaka pohvalili ono što je dobro urađeno, dobre projekte. Naravno ja sam zadovoljan time, ali sam zadovoljan i  što su istakli da ima stvari za koje treba preduzeti odgovarajuće mjere da se one poprave. Ima stvari koje lično ili direktno nemaju veze sa načelnikom opštine ali moja obaveza i dužnost je da postupim i nađem određena rješenja.  Bitno je da su izneseni pozitivni stavovi o onome što je dobro a o onome što nije  rečeno je potpuno javno, transparentno i mi ćemo pokušati u dogledno vrijeme da otklonimo. Pored ovoga bilo je riječi o Dnevnom centru za djecu sa posebnim potrebama. Jako mi je drago da smo imali jednu potpuno normalnu priču oko toga, usaglasili smo i pojasnili određene stvari. Ovo je jedinstven projekat koji smo realizovali prošle godine, a sada radimo nešto drugo, širimo se, ali o tome ćemo kada dođe vrijeme. Bitno je da je Informacija apsolutno podržana i da je sve ovo što se radilo imalo i ima podršku lokalne zajednice, odnosno našeg lokalnog parlamenta“, rekao je načelnik Krekić.

Duža diskusija odbornika vodila se u razmatranju Izvještaja o radu Komunalne policije za 2016. godinu. Izvještaj je usvojen uz određene zaključke Odbora za bezbijednost i Odbora za urbanističko planiranje Skupštine opštine Modriča.

Razmatranje Informacije o stanju i položaju lica sa posebnim potrebama u 2016. godini je takođe izazvalo veću pažnju odbornika. Dodatna pojašnjenja po ovoj tački dali su načelnik opštine Mladen Krekić i načelnica odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Alenka Ilovčević, nakon čega je usvojena.

„Sedma redovna sjednica Skupštine opštine Modriča protekla je u fer i demokratskoj atmosferi. Vodila se konstruktivna rasprava. Danas je bilo dosta tema vezano za Informacije o radu javnih ustanova i preduzeća sa programima rada, Informacija o stanju djece sa posebnim potrebama, Informacija o radu Centra za socijalni rad, Teritorijalne vatrogasne jedinice i mnoge druge teme koje su jako zanimljive. Ono što je jako bitno i važno je da su protekle u korektnoj atmosferi, vodi se zaista jedna konstruktivna rasprava i pozicije i opozicije te je većina tačaka usvojena jednoglasno, što je jako pozitivno“, izjavio je Siniša Nikić, predsjednik Skupštine opštine.

Ostale tačke dnevnog reda su usvojene većinom glasova.

Sjednica je završena u 14.15 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...