Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 6. sjednica Skupštine opštine Modriča

Održana 6. sjednica Skupštine opštine Modriča

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 31. marta 2017. godine održana je 6. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 26 odbornika. Na početku sjednice jednoglasno je usvojen sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 5. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 24.02.2017. godine.
 2. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlozima povodom Informacije o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2016. godini.
 3. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlozima povodom Informacije o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Područna jedinica Modriča za 2016. godinu.
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju:
  a) v.d. sekretara Skupštine opštine Modriča,
  b) v.d. načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje,
  v) v.d. načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove,
  g) v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti,
  d) v.d. načelnika Odjeljenja za finansije,
  đ) v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju,
  e) v.d. načelnika Odjeljenja komunalne policije.
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju sekretara Skupštine opštine Modriča.
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje.
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove.
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije.
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja komunalne policije.
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o verifikaciji izbora člana Opštinske izborne komisije Modriča.
 13. Razmatranje Nacrta Statuta opštine Modriča.
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun rente.
 15. Razmatranje Zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu Regulacionog plana “Modriča 2” – Alfa.
 16. Razmatranje Izvještaja o programu kapitalnih ulaganja za 2016. godinu.
 17. Razmatranje Programa kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.
 18. Razmatranje prijedloga Strategije razvoja opštine Modriča 2017-2026. godine.
 19. Razmatranje Izvještaja o radu i dijlovanju Civilne zaštite u 2016. godini.
 20. Razmatranje Informacije o odnosima sa javnošću i informisanju građana.
 21. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 22. Razno.

Skupštine je jednoglasno razriješila vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine i vršioce dužnosti načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi.
Većinom glasova su donesena rješenja o imenovanju:

 • sekretara Skupštine opštine Modriča – Aleksandra Đurić, diplomirani pravnik,
 • načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje – Snežana Babić, diplomirani ekonomista,
 • načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove – Bosa Novaković, master pravnik,
 • načelnika odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti – Alenka Ilovčević, diplomirani ekonomista,
 • načelnika Odjeljenja za finansije – Borislav Gvozden, diplomirani ekonomista,
 • načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju – Jovan Mišić, diplomirani inženjer građevinarstva i
 • načelnika Odjeljenja komunalne policije – Branislav Đurić, diplomirani pravnik.

Najveću pažnju odbornika izazvale su tačka koje su se odnosile na Izvještaj o programu kapitalnih ulaganja za 2016. godinu i Program kapitalnih ulaganja za 2017 godinu. Tačke su nakon diskusije odbornika, uz zaključke usvojene većinom glasova.

„Na današnjoj sjednici usvojen je Program kapitalnih ulaganja za 2017. godinu. Pored Budžeta opštine ovaj Program smatramo jednim od najbitnijih dokumanata jer na tome dokumentu se vidi šta se dešava na kompletnom području opštine Modriča, gdje će se to raditi i koji će dijelovi biti obuhvaćeni. Mi smo pokušali da što više mjesnih zajednica uključimo na osnovu njihovih prijedloga. Jako je bitno da se vodila jedna konstruktivna i dobra rasprava. Ne možemo se složiti oko svih stvari ali princip je bio da se prihvate i zahtjevi drugih političkih stranaka za koje se smatralo da se trebaju prihvatiti jer je to normalno i korektno. Smatram da će se i ove godine Program kapitalnih ulaganja ispuniti u većem iznosu od planiranog,“ rekao je načelnik Krekić.

Jednoglasno je usvojen Nacrt Statuta opštine Modriča uz zaključak da se u roku od 30 dana po istom održi javna rasprava. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun rente i Zaključak o prihvatanju inicijative za izmjenu Regulacionog plana „Modriča 2“- Alfa su usvojene jednoglasno bez diskusije odbornika.

„Skupština je na današnjoj sjednici prihvatila Nacrt Statuta opštine Modriča. U narednih trideset dana provešće se procedura, Statut će biti na javnoj raspravi kako bi na nekoj od narednih sjednica došao Skupštini na konačno usvajanje. Posljedica toga su nove izmjene i dopune novog Zakona o lokalnoj samoupravi gdje se radi o određenim stvarima koje su uvrštene tako da sve lokalne zajednice kao i mi moramo da uskladimo akte. Danas smo nakon sprovedenog Javnog konkursa imenovali sekretara Skupštine opštine i načelnike odjeljenja u Opštinskoj upravi i ovom prilikom želim im puno uspjeha i sreće u radu,“ izjavio je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

Među najvažnijim dokumentima koji su  razmatrani je Strategija razvoja opštine Modriča 2017-2016. godine. U uvodnom izlaganju obratila se Alenka Ilovčević, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti i dala dodatna pojašnjenja. Bez posebnih diskusija odbornika, Strategija je usvojena većinom glasova.

Ostale tačke dnevnog reda su usvojene većinom glasova.
Sjednica je završena u 13.30 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...