Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 24. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 24. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča  18. aprila 2019. godine održana je 24. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 25 odbornika. Na početku  sjednice na prijedlog predlagača iz saziva su povučene tri tačke dnevnog reda: Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča; Razmatranje Prijedloga plana godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2019. godini i Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Doboju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine (opština Modriča). Pod tačkom devet predložena je nova tačka dnevnog reda nakon čega je usvojen sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 23. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 28.02.2019. godine;
 2. Razmatranje Izvještaja o radu Načelnika opštine za 2018. godinu;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju načelnika odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti direktora Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika Komisije za budžet i finansije Skupštine opštine Modriča;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednice Komisije za budžet i finansije Skupštine opštine Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča;
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Modriča;
 12. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu;
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o reviziji Regulacionog plana „Modriča 1“;
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje revizije Regulacionog plana „Modriča 1“;
 15. Razmatranje i donošenje Odluke o reviziji Regulacionog plana „Preduzetnička zona“;
 16. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje revizije Regulacionog plana „Preduzetnička zona“;
 17. Razmatranje Izvještaja o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2018. godinu;
 18. Razmatranje Informacije o zdravstvenom stanju životinja na području opštine Modriča za 2018. godinu;
 19. Razmatranje Izvještaja o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2018. godinu;
 20. Razmatranje Izvještaja o radu Komunalne policije za period od 01.01. do 31.12.2018. godine;
 21. Razmatranje Informacije o odnosima sa javnošću i informisanju građana;
 22. Razmatranje Zahtjeva A.D. „Komunalac – Modriča“ za povećanje cijene za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada iz domaćinstva;
 23. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2018. godinu;
 24. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Modriča za 2018. godinu;
 25. Razmatranje Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča za 2018. godinu;
 26. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove „Kulturno-sportski centar“  Modriča za 2018. godinu;
 27. Razmatranje Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča za 2017. godinu;
 28. Razmatranje Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča za 2018. godinu;
 29. Razmatranje Programa rada Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča za 2019. godinu;
 30. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 31. Razno.

Na početku sjednice razmatran je Izvještaj o radu Načelnika opštine za 2018. godinu. Nakon diskusije odbornika i dodatnog pojašnjenja načelnika Krekića Izvještaj je usvojen većinom glasova.

„Izvještaj je usvojen a mene je kao načelnika interesovao i razlog onih koji nisu glasali za njega. Radi se isključivo o tehničkim stvarima. Pojedine rečenice su se ponavljale u odnosu na izvještaj za 2017. godinu. Mislim da to nije bitan razlog protivljenja obzirom da smo u prošloj godini uložili oko 4 miliona konvertibilnih maraka u infrastrukturu grada. Uz pomoć Vlade RS i drugih nadležnih institucija uradilo se zaista mnogo na području cijele lokalne zajednice“, istakao je načelnik Krekić.

 

Na današnjoj sjednici Dario Tatić imenovan je za načelnika odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje. Aleksandra Tošanović ponovo je imenovana za direktora Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“. Usvojeno je Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika Komisije za budžet i finansije Skupštine opštine Modriča Darka Stefanovića a za novog predsjednika  imenovana je  Biljana Todorović. Za vršioca dužnosti direktora javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča imenovan je Darko Stefanović.

 

„Moram da izrazim zadovoljstvo današnjom sjednicom. Na dnevnom redu smo imali 31 tačku a zasijedanje smo završili za manje od dva sata. Zahvalio bih se odbornicima i svim izvjestiocima na konstrukrivnoj raspravi“, rekao je predsjednik Skupštine Siniša Nikić po završetku sjednice.

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene većinom glasova.

Sjednica je završena u 11.45 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...