Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 23. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 23. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 28. februara 2019. godine održana je 23. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 27 odbornika. Na početku  sjednice predložene su tri nove tačke  nakon čega je usvojen  sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 22. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 27.12.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti direktora JZU „Dom zdravlja“ Modriča;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU „Dom zdravlja“ Modriča;
 4. Razmatranje i donošenje Zaključka o zaduženju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Dom zdravlja“ Modriča;
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Skupštine opštine Modriča za 2018. godinu;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Modriča;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Modriča;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Modriča;
 13. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Modriča;
 14. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča;
 15. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 16. Razmatranje i donošenje Odluke o zasnivanju prava građenja na objektima izgrađenim na zemljištu u vlasništvu opštine Modriča;
 17. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji troškova naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, rente i naknade za legalizaciju u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području opštine Modriča;
 18. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini;
 19. Razmatranje Programa kapitalnih ulaganja na području opštine Modriča za 2019. godinu;
 20. Razmatranje i donošenje Lokalnog akcionog plana za re/integraciju BH državljanja koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na područje opštine Modriča za period 2019.-2022. godine;
 21. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2018. godini, sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča;
 22. Razmatranje Izvještaj o radu i djelovanju Civilne zaštite u 2018. godini;
 23. Razmatranje Inicijative za osnivanje mjesne zajednice;
 24. Razmatranje Informacije o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove – Područna jedinica Modriča za 2018. godinu;
 25. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika;
 26. Razno.

Na današnjoj sjednici na prijedlog Kluba odbornika SNSD razriješen je dužnosti direktor JZU „Dom zdravlja“ Modriča Srđan Davidović. Na prijedlog Socijalističke partije za vršioca dužnosti imenovan je Darko Stefanović.

Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriča za 2018. godinu  jednoglasno je usvojen.

 

„Izrazio bih zadovoljstvo programom rada za 2019. godinu. U prvom tromjesečju smo  planirali da se raspravlja izsvještaj o radu.  U toku 2018. godine  održano je devet sjednica, od toga jedna svečana i osam redovnih. Na dnevnom redu smo imali 160 tačaka. Zahvalio bih se odbornicima na konstruktivnim raspravama koje su se vodile na svim sjednicama“, istakao je Siniša Nikić, predsjednik Skupštine opštine.

Najveću pažnju odbornika izazvao je Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini. Nakon duže diskusije odbornika te pojašnjenja načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove i ekologiju i načelnika opštine Mladena Krekića tačka je usvojena većinom glasova.  Program kapitalnih ulaganja na području opštine Modriča za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.

 

„ Drago mi je što je Program kapitalnih ulaganja jednoglasno usvojen a kada je u pitanju Izvještaj o realizaciji kapitalnih ulaganja vođena je zaista konstruktivna rasprava. U prošloj godini imali smo velika i korisna ulaganja. U ovoj godini ćemo imati mnogo veća ulaganja nego što je to u Programu prikazano a za koja ćemo sredstva obezbijediti donacijama različitih institucija“, istakao je načelnik Krekić.

 

Odbornici su diskutovali i o Informaciji o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2018. godini, sa osvrtom na materijalno izdvajanje opštine Modriča, koja je jednoglasno usvojena.

Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice nije prihvaćena od strane  većine odbornika.

Ostale tačke dvenog reda koje su se našle na današnjem skupštinskom zasijedanju su usvojene.

Sjednica je završena u 13.10 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Video snimak ćemo ubrzo postaviti…

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...