Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 2. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 2. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 09. decembra  2016. godine održana je 2. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 25 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine predložio je da se na današnjem razmatranju  nađu još 4 tačke, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Razmatranje i donošenje Zaključka o Izvod iz zapisnika sa 1. Konstitutivne sjednice.
 2. Razmatranje i donošenje Zaključka o Nacrtu budžeta opštine Modriča za 2017. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini nepokretnosti – k.č.br. 414/5 k.o. Modriča.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini nepokretnosti – k.č.br. 2/480, k.o. Modriča.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni odluke o zasnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu opštine Modriča.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana upravnog odbora Turisičke organizacije opštine Modriča.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje dva člana upravnog odbora Turističke organizacije opštine Modriča.
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva.
 9. Razmatranje i donošenje Zaključka o Izvještaju o izvršenju budžeta za period 01.01 do 30.06.2016. godine.
 10. Razmatranje i donošenje Zaključka o Izvještaju o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2016. godine.
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Modriča mandatnog saziva 2012-2016. godine.
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Modriča mandatnog saziva 2016-2020. godine.
 13. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana komisije za izbor i imenovanje.
 14. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje.
 15. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 16. Razno.

Izvod iz zapisnika sa 1. Konstitutivne sjednice je nakon primjedbi i prijedloga odbornika jednoglasno usvojen uz određene izmjene.

Najveću pažnju odbornika izazvala je 2. tačka dnevnog reda, Razmatranje i donošenje Zaključka o Nacrtu budžeta opštine Modriča za 2017. godinu. Nacrt je nakon duže diskusije odbornika usvojen većinom glasova uz određene zaključke. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za finansije Borislav Gvozden dao je pojašnjenja po ovoj tački.

„Nacrt budžeta koji je danas usvojen je planiran na nivou od 9.203.000,00 KM. Za otprilike 2% je veći nego što je bio planirani budžet za 2016.godinu. On je za 3,5% niži od budžeta koji planiramo da ćemo ostvariti u 2017. godini. Pokušali smo napraviti kompromis između razvojne i socijalne komponente. U budžetu se ni jedna ni druga stavka ne može zanemariti a budžet je ograničen sredstvima“, rekao je v.d. načelnika za finansije Gvozden.

2_sjednica_so_01

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene većinom glasova. Pod tačkom Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika više odbornika je uzelo riječ i postavilo pitanja.

„Na početku zasjedanja novog saziva Skupštine vodila se konstruktivna rasprava. Imali smo važnih tema kao što je Nacrt budžeta opštine Modriča za 2017. godinu. Ono što je bitno za dalje funkcionisanje Skupštine je imenovanje radnih tijela i drago mi je što smo to uspjeli realizovati. Političke partije su dostavile svoje prijedloge a mi smo to usaglasili sa Komisijim za izbor i imenovanje i danas smo ga kao takav prihvatili“, izjavio je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

Sjednica je završena u 12.15 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu gornjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije. Isti je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...