Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 12. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 12. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U skupštinskoj sali opštine Modriča 01. decembra  2017. godine održana je 12. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 25 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Siniša Nikić povukao je sa razmatranja  5. i 6. tačku dnevnog reda, Razmatranje i donošenje Odluke o taksi prevozu na području opštine Modriča  i Razmatranje i donošenje Odluke o o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Modriča na prijedlog predlagača, nakon čega je usvojen sljedeći

Dnevni red:

  1. Izvod iz zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 13.11.2017. godine;
  2. Razmatranje Nacrta budžeta opštine Modriča za 2018. godinu;
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o poreskoj stopi za oporezivanje nepokretnosti za 2018. godinu;
  4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila i kriterijuma za određivanje lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine Modriča;
  5. Razmatranje Zaključka o prijedlogu člana Školskog odbora JU OŠ „Sveti Sava“ Modriča;
  6. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika;
  7. Razno.

Najveću pažnju odbornika izazvao je Nacrt budžeta opštine Modriča za 2018. godinu. Nakon duže rasprave, diskusije i dodatnih pojašnjenja načelnika Odjeljenja za finansije tačka je usvojena većinom glasova.

„Planirani budžet za 2018. godinu je 9.723.000 KM. U poređenju sa planom za tekuću godinu to je povećanje oko 6 %. Kada to uporedimo sa procjenom ostvarenja za ovu godinu to će otprilike da bude na istom nivou.Sledeća procedura je provođenje javne rasprave,  uputiti u Ministarstvo finansija prijedlog budžeta, a nakon što dobijemo saglasnost dokument ide na Skupštinu i konačno usvajanje“ , izjavio je načelnik Odjeljenja za finansije Borislav Gvozden.

Na današnjoj sjednici usvojena je stopa za oporezivanje nepokretnosti koje se nalaze na području opštine Modriča za 2018. godinu u visini 0,20 % i poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost u visinio 0,05 %.

„Danas smo na razmatranju imali važne teme kao što je Nacrt budžeta za 2018. godinu. Dvije tačke su povučene na doradu i razmatraće se na sljedećoj sjednici Skupštine opštine. Zahvalio bih se svim odbornicima koji su uzeli učešće u raspravi i dali svoje mišljenje i sugestije što je jako važno. Iskoristio bih priliku da pozovem sve građane Modriče, odbornike, političkke i nevladine organizacije i sve ostale  da se uključe u  javnu raspravu koja će se uskoro održati“, izjavio je predsjednik Skupštine Siniša Nikić.

Ostale takče  dnevnog reda su takođe usvojene većinom glasova.

Sjednica je završena u 12.15 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije. Video je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...