Home / NOVOSTI / BiH / MANJI NAMETI – VEĆI DOMETI POSLOVNIH SUBJEKATA U BIH

MANJI NAMETI – VEĆI DOMETI POSLOVNIH SUBJEKATA U BIH

“Opterećenje poduzetnika prafiskalnim naknadama u Bosni i Hercegovini je najveće, kada se poredi sa zemljama Evropske unije, ali i sa zemljama okruženja. To u velikoj mjeri utječe na stvaranje nepovoljnog poslovnog okruženja za poduzetnike iz BiH, jer su potpuno nekonkurentni u odnosu na poduzetnike iz zemalja EU. Velika parafiskalna opterećenja svakako negativno utječu i na privlačenje stranih investicija”, zaključak je analize “Parafiskalne naknade za mala i srednja preduzeća u sjeveroistočnoj Bosni ( SI BiH )” koju je uradio Nezavisni biro za razvoj (NBR) iz Gradačca.

Parafiskalne naknade podrazumijevaju različite vrste naknada koje predstavljaju parafiskalni izvor budžetskih prihoda države i “pratećih” korisnika koje privreda i građani plaćaju za “korištenje dobara od općeg interesa” (voda, šuma, rudno blago, građevinsko zemljište i drugi resursi) ili pak usluga državne administracije.

Kod utvrđivanja strukture, broja i visine naknada, najčešće se ne vodi računa o potrebi rasterećenja privrede, analiziranju uticaja prethodnih propisa i novih obaveza na konkurentnost b-h ekonomije. Prilikom uvođenja parafiskalnih obaveza narušavaju se ključni  principi: Zakonitosti/USTAVNOSTI (legaliteta); Pravičnog utvrđivanje osnovice; Pravičnog utvrđivanje poreznog obveznika; Postojanja protuusluge i ekvivalentnosti; Primjeni sektorskog pristupa; Pojednostavljenju plaćanja i konsolidacija više naknada u jednu.

Zbog ukazane potrebe za smanjenjem broja i visina parafiskalnih davanja u BiH, pokrenuta je Kampanja za smanjenje i/ili ukidanje parafiskalnih naknada koja je usmjerena na pet regija BiH, sa fokusom na 10 gradova/općina: Bihać, Bosanska Krupa, Prijedor, Novi Grad, Kakanj, Zavidovići, Jablanica, Prozor-Rama, Vukosavlje i Gračanica.

Cilj Kampanje za smanjenje parafiskalnih naknada je ostvariti uticaj na poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti MSP kroz smanjenje parafiskalnih naknada iz grupa administrativnih opštinskih taksi i komunalnih taksi, kako bi se povećana održivost i konkurentnost MSP, zaposlenosti i učinkovitost ovih 10 općina.

Na osnovu Analiza i pregleda parafiskalnih naknada dostupnih u Bazi parafiskalnih naknada  (vidljiva na www.poslovnookruzenje.ba), kreirane su i upućene Inicijative na adrese svih 10 općina. Inicijative sadrže konkretne prijedloge za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada, iz kategorija komunalnih i adminstrativnih opštinskih taksi.

U okviru Kampanje održana je serija fokus grupa (Bihać, Vukosavlje, Jablanica i Prozor-Rama), na kojima su se, sa predstavnicima općina i njihovim radnim grupama (uklučujući i privredne savjete), razmatrali navedeni prijedlozi  i kreirali nacrti  konretnih odluka za smanjenje naknada. U narednom periodu slijede fokus grupe u: Gradu Prijedoru, Opštini Novi Grad, Općini Bosanska Krupa, Općini Kakanj, Općini Zavidovići i Općini Gračanica. Nakon čega bi se, nacrti odluka uputili općinskim vijećima/skupštinama na razmatranje i usvajanje.

Kampanja se provodi u sklopu projekta “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta”, koji realizuju Udruženje Nezavisni biro za razvoj Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH  (CSSP programa).

Izvor / plaćena objava: UDRUŽENJE NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...