Home / NOVOSTI / HRONIKA / Josef Fux: Ein herzliches Dankeschön! / Veliko hvala!

Josef Fux: Ein herzliches Dankeschön! / Veliko hvala!

Veliko hvala!

Mladen Krekić će krajem ove godine predati svoju titulu načelnika opštine Modriče. Kao prijatelju iz Švajcarske, veoma mi je važno da napišem još nekoliko redova priznanja, poštovanja i zahvalnosti. Koliko često se uskraćuje priznanje u politici zbog različitih političkih stavova? Ne bi smjelo biti, da se takvoj socijalnoj osobi podmeće kamenje na put, od strane čelnih pozicija, neposredno prije odlaska, umjesto da mu se preda cvijeće za njegov izuzetan rad kao građaninu ovog lijepog grada. Bez sumnje, s Mladenom Krekićem, odlazi upečatljiva ličnost sa mjesta načelnika. Političar sa ostvarenim uspjehom I iskustvom. Neko ko je rado i kvalitetno razgovarao, ali i neko ko ostavlja vidljive tragove u ovom gradu. Čovjek koji je brzo napredovao u svojoj političkoj karijeri, ne izgubivši sebe i ne izvrćući vlastite vrijednosti. Ono što mu se nije svidjelo bilo je prekomjerno samoprecijenjivanje pojedinih političara. Kada sam, nakon velikih poplava rijeke Bosne, tražio grad u Bosni i Hercegovini, naišao sam na Modriču i njenog načelnika Mladena Krekića. Njegov stav, izjave i veliki napori za unutrašnji spoj svih etničkih grupa u gradu Modriča, toliko su me impresionirale, da sam morao upoznati ovog načelnika.

Josef Fux

Josef Fux

Početkom 2015. godine prvi put sam posjetio grad Modriču kao predstavnik fondacije „Oberwallis za djecu našeg svijeta“. Dočekao nas je načelnik, čovjek, prijatelj. Pokazao nam je štetu i opustošenost u javnim i privatnim objektima. Razgovarao je o glavnim gradskim finansijskim problemima za obnovu. Pri tome nije zaboravio ni djecu sa smetnjama u razvoju. Njegov veliki cilj bio je uspostavljanje dnevnog boravka za djecu sa posebnim potrebama u svom gradu. Svoje želje nije izrazio kao prosjak, već kao zabrinuti načelnik, financijski slabog grada. Iznova je naglašavao prijateljstvo kao jednu od najvažnijih karakteristika čovječanstva. Citiram: “Čak i ako odete kući, a ne budete mogli pomoći, uvijek ćete ostati naši prijatelji”. Kraj citata.
Zajedno sa fondacijom „Oberwallis za djecu našeg svijeta“, uspio je ostvariti svoj san i želju tolikog broja roditelja, u vidu malog selceta „Sunce Oberwallisa“. Ovo, njegovo djelo, sigurno se može opisati kao pokazni projekat u cijeloj Republici Spskoj. Koliko sam puta šetao s njim ulicama Modriče i posjećivao vrtiće i škole. Vidio sam mnoštvo vesele djece koja su mu prilazila. Ono što je učinio za djecu koja posebno trebaju našu pomoć, nesumnjivo će ući u istoriju grada Modriče. I ako je znao za potrebu stanovništva za izgradnjom puteva, za želje sportskih i kulturnih udruženja koje je podržavao gdje je to bilo moguće, nije zaboravio djecu sa posebnim potrebama. Posjećivao je dnevni centar „Sunce Oberwallisa“ mnogo puta godišnje, darujući decu kad god je to bilo moguće, ali takođe pokazujući njima i nastavnicima ljubav, saosećanje i zahvalnost.
Mnogo je govorio o dobrom školskom obrazovanju kao temelju života. Takođe je pozvao roditelje da se uključe u rad kao ključ nezavisne budućnosti. Promovirati svu djecu prema njihovim mogućnostima bio je njegov moto. Zaposleni su najbolji supervizori, logopedi i specijalni terapeuti, a ponuđene su i najnovije nastavne metode. Djeca su dobila dodatnu podršku koja im kod kuće nije bila dostupna.
Cjelokupno stanovništvo, sve političke i crkvene grupe ne bi trebale zaboraviti promjene koje su uslijedile posljednjih godina dok je Mladen Krekić bio načelnik. Za mene prijateljstvo s Mladenom Krekićem znači više od pukog upoznavanja. Čak i ako ne govorimo isti jezik, uvijek smo se razumjeli. Preko njega sam upoznao i cijenio mnoge ljude u Modriči – i mlade i stare.
Neću dozvoliti da mi se to oduzme i radujem se susretu s njim svaki put kad dođem u Modriču. Zelim mu sve najbolje a posebno zdravlje, kao i nekoliko vjernih pratioca.

U vječnom prijateljstvu i divljenju

Josef Fux iz Švicarske


 


Ein herzliches Dankeschön!

Mladen Krekic wird Ende Jahr sein Amt als Bürgermeister der Stadt Modrica zur Verfügung stellen. Es liegt mir als Freund aus der Schweiz sehr daran, hier noch ein paar Zeilen der Anerkennung, der Wertschätzung und des Dankes zu schreiben. Wie oft wird in der Politik wegen unterschiedlicher politischer Gesinnung die Anerkennung verweigert. Es kann doch nicht sein, dass man einem so sozialen Menschen kurz vor seinem Abgang von oberster Stelle noch Steine in den Weg legt, statt Blumen zu überreichen für seine beachtenswerte Arbeit als Bürger dieser schönen Stadt. Ohne Zweifel: Mit Mladen Krekic tritt eine prägende Figur als Bürgermeister zurück. Ein Politiker mit einem grossartigen Leistungsausweis. Einer, der gern und gut geredet hat. Aber auch einer, der sichtbare Spuren in dieser Stadt hinterlässt. Einer, der in seiner politischen Laufbahn rasch aufgestiegen ist, ohne sich selber zu verlieren und seine eigenen Werte zu verbiegen. Was er gar nicht mochte, war die masslose Selbstüberschätzung einzelner Politiker. Als ich seinerzeit nach den schweren Überschwemmungen der Bosna eine Stadt in Bosnien-Herzegowina suchte, stiess ich auf meiner Internetsuche auf Modrica und seinen Bürgermeister Mladen Krekic. Seine Haltung und Aussagen, seine grossen Bemühungen für den inneren Zusammenhang aller ethnischen Gruppierungen der Stadt Modrica haben mich so beeindruckt, dass ich diesen Bürgermeister kennen lernen musste. Anfangs 2015 habe ich als Vertreter der Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt» die Stadt Modrica zum ersten Mal besucht. Wir wurden von einem Bürgermeister, einem Menschen, einem Freund willkommen geheissen. Er hatte uns die Schäden der Verwüstung in den öffentlichen und privaten Gebäuden gezeigt. Kam auf die grossen finanziellen Sorgen der Stadt für den Wiederaufbau zu sprechen. Dabei hat er aber auch die Kinder mit Beeinträchtigungen nicht vergessen. Sein Anliegen, mal eine Kindertagesstätte für Kinder mit Behinderungen in “seiner” Stadt zu erstellen, war sein grosser Traum. Seine Wünsche hat er nicht als Bettler, sondern als besorgter Bürgermeister einer finanzschwachen Stadt kundgetan. Immer wieder betonte er die Freundschaft, als eine der wichtigsten Eigenschaften der Menschheit. Ich zitiere: «Auch wenn ihr nach Hause geht, ohne helfen zu können, werdet ihr immer unsere Freunde bleiben». Ende Zitat. Zusammen mit der Stiftung «Oberwallis für Kinder unserer Welt» hat er mit dem kleinen Dorf «Sunce Oberwallisa» seinen Traum und der Wunsch so vieler Eltern verwirklichen können. Dies, sein Werk, kann sicherlich als Vorzeigeprojekt in der ganzen Republik Spska bezeichnet werden. Wie viele Male bin ich mit ihm durch die Strassen von Modrica gelaufen und die Kindergärten und Schulen besucht. Ich habe die vielen strahlenden Kinder gesehen, die zu ihm aufgesprungen sind. Was er für die Kinder, die unsere Hilfe besonders bedürfen, geleistet hat, wird zweifelslos in die Geschichte der Stadt Modrica eingehen. Auch wenn er die Anliegen der Bevölkerung für den Ausbau Strassen, die Wünsche der Sport- und Kulturvereine kannte und nach Möglichkeit unterstützte, hat er die Kinder mit besonderen Bedürfnissen nicht vergessen. Er hat die Tagesstätte «Sunce Oberwallisa» viele Male im Jahr besucht, die Kinder nach Möglichkeit beschenkt, ihnen und den Lehrpersonen aber auch Liebe, Sympathie und Wertschätzung entgegen gebracht. Eine gute Schulbildung bezeichnete er immer wieder als das Fundament des Lebens. Dabei forderte er auch den Einbezug der Eltern als den Schlüssel für eine eigenständige Zukunft. Alle Kinder nach ihren Fähigkeiten fördern, war sein Credo. So wurden die besten Betreuerinnen und Betreuer, Logopäden und Spezialtherapeuten angestellt und die neuesten Lehrmethoden angeboten. Die Kinder erhielten Zusatzunterstützung, wenn diese zu Hause fehlte. Die gesamte Bevölkerung, alle politischen und kirchlichen Gruppierungen mögen nicht vergessen, welche Veränderungen in den letzten Jahren unter Bürgermeister Mladen Krekic stattgefunden haben. Für mich bedeutet die Freundschaft mit Mladen Krekic mehr als ein kurzes Kennenlernen. Auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, haben wir uns stets verstanden. Durch ihn habe ich viele Menschen in Modrica – jung und alt – kennen und schätzen gelernt. Ich lasse es mir nicht nehmen und freue mich jedes Mal, wenn ich nach Modrica komme, ihn zu treffen. Ich wünsche ihm alles Liebe und Gute und vorab beste Gesundheit, aber auch einige treue Begleiter.

In ewiger Freundschaft und Bewunderung

Josef Fux aus der Schweiz

Pripremio: Zlatko Huravik / Modričainfo

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...