Home / NOVOSTI / HRONIKA / JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju (plastenik, sistem za navodnjavanje, rasad i obuka)

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju (plastenik, sistem za navodnjavanje, rasad i obuka)

U sklopu realizacije projekta  „Ekonomski oporavak i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja u poplavljenim zajednicama regije Doboj“,  finansiranog od strane Evropske unije kroz program „Instrument pretpristupne pomoći – IPA, a koji realizuje Omladinski komunikativni centar (OKC) Banja Luka u partnerstvu sa Udruženjem za socijalni, kulturni i kreativni razvoj (ZORA), objavljuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju
(plastenik, sistem za navodnjavanje, rasad i obuka)


UČEŠĆE I PRAVO UČEŠĆA

Učešće prijavom na ovaj javni poziv podrazumijeva predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100m2 za poljoprivrednu proizvodnju i za sudjelovanje u edukativnim aktivnostima iz oblasti plasteničke proizvodnje koje će biti realizovane u skladu sa projektom „Ekonomski oporavak i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja u poplavljenim zajednicama regije Doboj

OKC Banja Luka, ZORA, Grad Doboj, Općina Doboj Jug, Općina Doboj Istok, Općina Usora i Opština Modriča će izabrati ukupno minimalno 80 korisnika.

USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Pravo na dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju površine 100m2 mogu ostvariti sva zainteresovana  fizička lica kojima su elementarne nepogode nanijele neku vrstu štete koja imaju prebivalište (Grad Doboj, Općina Doboj Jug, Općina Doboj Istok, Općina Usora i Opština Modriča  i koja posjeduju zemljišnu parcelu ili imaju pravo raspolaganja zemljišnom parcelom sljedećih karakteristika:

 • Parcela površine minimalno 100m2 za postavljanje plastenika u vlasništvu ili pravu korištenja kandidata;
 • Parcela ima mogućnost navodnjavanja;
 • Nagib parcele od 0,4% do 2%;
 • Parcela mora biti locirana u neposrednoj udaljenosti od objekta za stanovanje domaćinstva.

Lica koja su se prijavila za dodjelu plastenika po nekom ili nekim drugim programima dužni su da to navedu u svojoj prijavi. Kandidati/kinje koji budu odabrani u sklopu projekta imaju obezbijeđenu analizu tla.

Zainteresovani kandidati trebaju ispuniti Prijavni obrazac/Zahtjev za dodjelu plastenika, koji se nalazi na veb sajtu OKC-a (www.okcbl.org), i na info pultovima u zgradama opštine/općine: Grada Doboja, Općine Doboj Jug, Općine Doboj istok, Općine Usore i Opštine Modriča, ali i na info (Info-pultovi).

OBAVEZNI PRATEĆI DOKUMENTI:

 • Kopija lične karte kandidatkinje/kandidata nosioca domaćinstva;
 • Kućna lista (dokument po zahtjevu izdaje Grad ili Opština);
 • Potvrda o nezaposlenosti kandidatkinje sa Biroa za zapošljavanje, ili lična izjava o nezaposlenosti (ukoliko se lice ne nalazi na Birou);
 • Potvrda o nezaposlenosti sa Biroa za zapošljavanje – za svakog punoljetnog, a nezaposlenog člana domaćinstva koji je na kućnoj listi, ili lična izjava o nezaposlenosti (ukoliko se lice ne nalazi na Birou);
 • Ček od zadnje penzije za svako penzionisano lice koje živi u domaćinstvu kandidatkinje(fotokopija);
 • Posljednja Platna lista za svako zaposleno lice koje živi u domaćinstvu kandidatkinje(fotokopija);
 • Posjedovni list ili dokaz o pravu korišćenja za zemljišnu parcelu koja se namjerava koristiti za poljoprivrednu djelatnost, odnosno postavljanje plastenika.

Po završetku Javnog poziva, Komisija će da izađe na teren, te da obiđe parcele kandidata koji uđu u uži izbor da utvrde ispunjavanje uslova predviđenih pozivom.
U sklopu projekta u saradnji sa partnerima, je finansirano 90% troškova nabavke i instalacije plastenika. Izabrani kandidati dužni su da snose 10% troškova koje je potrebno uplatiti nakon konačnog odabira kandidata.

Kandidati/kinje koji budu odabrani u sklopu projekta imaju obezbijeđenu analizu tla.

Popunjene Prijavne obrasce uz prateće dokumente je potrebno dostaviti u periodu od 07.2.2017-28.2.2017. putem pošte na adresu: Omladinski komunikativni centar (OKC) Banja Luka,  78000, Banja Luka, BiH, sa naznakom Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika. Kandidati/kinje čije prijave ne ispunjavaju osnovne kriterijume i ne dostave tražene prateće dokumente i to u navedenom roku, neće biti uzeti u razmatranje.

Izvršni direktor: Saša Marković

PR OBJAVA – Izvor: OKC Banja Luka

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...