Home / NOVOSTI / HRONIKA / JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNICA JAGODE *(DOKUMENT)

JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNICA JAGODE *(DOKUMENT)

Na stranici opštinske uprave Modriča nalazi se objava koju prenosimo u cjelosti:

Na osnovu Ugovora broj 07-65-4/16 od 13.02.2017. godine potpisanog od strane INVESTICIONO-RAZVOJNE BANKE REPUBLIKE SRPSKE i Opštine Modriča za implementaciju projekta „JABUČIK II” koji se realizuje iz finansijskog mehanizma integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2016/2017, Opština Modriča raspisuje :

JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNICA JAGODE

Opšte informacije

Projekat Jabučik II se realizuje iz sredstava IRB RS i Opštine Modriča, a provodi ga razvojna agencija Opštine Modriča u saradnji sa poljoprivrednom zadrugom „EKO-PLOD” Modriča.
Projekat ima za cilj podizanje životnog standarda i održivog socio-ekonomskog razvoja u ruralnim sredinama Opštine Modriča. Projekat će podržati zainteresovana lica koja se prijave i ispune tražene uslove iz poziva.
Paket podrške za zasnivanje zasada jagode na površini od najmanje od 500-1000m2 sadrži:
-sadnice jagode
-sistem za navodnjavanje
-malč folija
-kontrola plodnosti zemljišta
-stručnu pomoć

Cilj projekta

Cilj ovog javnog poziva je pružanje prilike zainteresovanim fizičkim licima za ekonomsko osnaživanje domaćinstava iz ruralnih područja opštine Modriča kroz uspostavljanje proizvodnje jagode i uključivanja u organizovan otkup iste.
Dodatne informacije
Od podnosioca se očekuje da obezbjedi odgovarajuću površinu obradivog zemljišta, da obezbjedi izvor vode, pripremi zemljište za sadnju i pridržava se svih agrotehničkih mjera.
Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte i dodatne kriterije i koja su spremna da ispune navedene uslove.
20 % paketa namijenjen je porodicama iz socijalno ugroženih kategorija

Kriteriji za prijavu

1.0snovni kriteriji
-Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji opštine Modriča
-Podnosilac prijave mora obavljati proizvodnju na teritoriji opštine Modriča

2.Dodatni kriteriji
-Podnosilac živi u domaćinstvu u kome su svi članovi nezaposleni
-da je registrovan kao porodično poljoprivredno gazdinstvo (PPG)
-živi u domaćinstvu koje broji četiri ili više članova
-podnosilac prijave je žena
-Podnosilac prijave je mlađi od 35 godina
-Živi u domaćinstvu čiji član domaćinstva ima status lica sa posebnim potrebama
-dokaz da je podnosilac prijave lice iz socijalno ugroženih kategorija

Smjernice za prijavu

Nakon raspisivanja javnog poziva, sva fizička lica koja su zainteresovana za zasnivanje zasada jagode prijavne obrazce mogu preuzeti u zgradi Opštine Modriča (šalter sala) ili u kancelariji broj 1 (drugi sprat).
Prijave sa pratećom dokumentacijom dostaviti u šalter salu Opštine Modriča do 21.07.2017, najkasnije do 15 časova, sa naznakom „Javni poziv za dodjelu sadnica jagode”
Poziv je otvoren od 11.07.2017.godine i traje do 21.07.2017.godine

Obavezna dokumentacija

-cips prijava
-potvrda sa biroa o nezaposlenosti podnosioca i punoljetnih članova domaćinstva
-kopija posjedovnog lista
-kopija katastarskog plana parcele na kojoj se planira obavljati proizvodnja

Dodatna dokumentacija

-dokaz da član domaćinstva ima status osobe sa posebnim potrebama
-Potvrda o registraciji PPG izuzev lica iz socijalno ugroženih kategorija
Javni poziv će biti objavljen na veb stranici Opštine Modriča, Razvojne agencije Modriča te na oglasnim pločama Opštine Modriča , Razvojne agencije Modriča i Poslovno- preduzetničkog centra „Jabučik”

Načelnik
Mladen Krekić s.r.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Napomena: Molimo sve zainteresovane da ovu objavu prihvate samo informativno a izvorne informacije i prateča dokumenta da vide na stranici Opštinske uprave Modriča.

 

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...