Home / NOVOSTI / MODRIČA / 17. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

17. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 18. novembra 2014. godine održana je sedamnaesta sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je  prisustvovalo 27 odbornika. Na prijedlog predsjednika Skupštine jednoglasno je usvojen sledeći

DNEVNI RED

1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice, te 5. i 6. posebne sjednice Skupštine opštine Modriča.
2. Informacija o realizaciji zaključaka sa 16. sjednice Skupštine opštine Modriča.
3. Nacrt poslovnika o radu Skupštine opštine Modriča.
4. Nacrt odluke o rebalansu budžeta opštine Modriča za 2014. godinu.
5. Prijedlog odluke o nacrtu budžeta opštine Modriča za 2015. godinu.
6. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na nepokretnosti na teritoriji opštine
Modriča za 2014. godinu.
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela regulacionog plana „Modriča 2“ u
ulici Posavsko trebavskog odreda.
8. Prijedlog odluke o brisanju statusa javnog dobra  (3h).
9. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Opštinske izborne
komisije Modriča (iz reda hrvatskog naroda).
10. Prijedlog rješenja o imenovanju Konkursne komisije za provođenje postupka
imenovanja člana Opštinske izborne komisije Modriča.
11. Prijedlog rješenja o razrješenju VD direktora JPU „Naša radost“ Modriča i
Prijedlog rješenja o imenovanju  direktora JPU „Naša radost“ Modriča sa
Izvještajem Komisije za izbor i imenovanje direktora.
12. Prijedlog zaključka o neprihvatanju inicijative za izmjenu dijela Regulacionog
plana „Modriča 1“.
13. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Modriča za period 01.01. do 30.06.2014.
godine.
14. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2014. godine.
15. Informacija o stepenu realizacije mjera i zadataka iz plana zaštite od požara
opštine Modriča za period od njegovog donošenja pa do 30.06.2014. godine.
16. Informacija o stanju kriminaliteta na području opštine Modriča za period 01.01.
do 30.06.2014. godine.
17. Informacija o stanju javne bezbjednosti i bezbjednosti saobraćaja na području
opštine Modriča u 2013. godini.
18. Izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ Modriča za 2013. sa Programom rada za 2014.
godinu sa Akcionim planom za prevazilaženje stanja i preduzimanje potrebnih mjera.
19. Izvještaj o radu Javne predškolske ustanove „Naša radost“ Modriča za školsku
2013/14 godinu sa Programom rada za školsku 2014/15. godinu.
20. Izvještaj o upisu učenika i srednje škole u školskoj 2014/15 godini sa
osvrtom na stanje kadrova, materijalni položaj škole.
21. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
22. Razno.

Nacrt poslovnika o radu Skupštine opštine Modriča nakon diskusije više odbornika usvojen je većinom glasova  uz zaključak da je Nacrt potrebno tehnički doraditi.

Potpredsjednik Skupštine opštine Modriča Siniša Nikić u izjavi za medije je rekao: „Skupština opštine Modriča je na današnjoj redovnoj sjednici usvojila Nacrt poslovnika o radu Skupštine opštine Modriča. Izmjenama i dopunama novog zakona o lokalnoj samoupravi, potpisana je i obaveza usklađivanja svih akata Skupštine sa odredbama novog zakona o lokalnoj samoupravi. Mi smo s tim u vezi i programom rada Skupštine opštine Modriča za 2014. godinu planirali izradu novog poslovnika o radu Skupštine opštine Modriča. Na današnjoj sjednici usvojen je i prijedlog odluke o oslobađanju poreza na nepokretnost. Radi se o poreskim obveznicima koji su pretrpjeli velike štete u majskim poplavama. Svi obveznici koji su pretrpjeli štete, a prijavili su svoje štete nadležnim komisijama imaju mogućnost oslobađanja poreza na nepokretnost u 2014. godini.“

Veće interesovanje i diskusiju odbornika izazvale su tačke dnevnog reda vezane za budžet, Nacrt odluke o rebalansu budžeta opštine Modriča  za 2014. godinu i Prijedlog odluke o nacrtu budžeta opštine Modriča za 2015. godinu,  koje su prihvaćene većinom glasova uz zaključak da se održi jedna redovna ili tematska sjednica o Prijedlogu  budžeta opštine Modriča za 2015. godinu.

„Nacrt rebalansa budžeta u odnosu na prošlu godinu je manji oko 2 % prema našoj procjeni, dok u narednoj godini planiramo povećanje rasta budžeta u odnosu na rebalans za nekih 3 % tako da to nisu neki veliki iznosi. Osnov povećanja budžeta u narednoj godini vidimo u povećenju priliva od indirektnih poreza. Ako govorimo o prilivu za ovu godinu, moram priznati da su prilivi u prvom polugodištu po nama bili na katastrofalnom nivou,  dok je u drugoj polovini godine došlo do povećanja prihoda, zahvaljujući i većem koeficijentu kojeg opština Modriča ima u raspodjeli od indirektnih poreza. Na kraju ipak ne možemo biti nezadovoljni iako će prihodi biti manji od planiranih. Osnovne karakteristike nacrta budžeta jeste planiranje skromnog povećanja. Ukupan budžet u narednoj godini bi trebao da iznosi 9 miliona konvertibilnih maraka, te u skladu sa tim prilagodili smo budžetsku potrošnju. Pokušali smo da izdvojimo za one stavke za koje smatramo da je najneophodnije da se obezbjede sredstva, a ostalo manje više ostaje na istom nivou 2014. godine.“, rekao je Borislav Gvozden, načelnik odjeljenja za finansije.

Izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ Modriča za 2013. sa Programom rada za 2014. godinu sa Akcionim planom za prevazilaženje stanja i preduzimanje potrebnih mjera, je takođe izazvao veliku pažnju odbornika i usvojen je većinom glasova. Imajući u vidu značaj Doma zdravlja za sve građane Modriče i Vukosavlja zaključak je da se pokrene inicijativa prema nadležnim institucijama i opštini Vukosavlje za iznalaženje mogućnosti u prevazilaženju finansijskih problema Doma zdravlja u Modriči. Zaključak Skupštine je potreba analize rada Upravnih odbora javnih ustanova. Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene.

Pod tačkom prijedlozi, inicijative i pitanja više odbornika je uzelo riječ. Načelnik opštine Mladen Krekić čestitao je novoizabranim poslanicima u Narodnoj skupštini Bojanu Vidiću i Stevi Joksimoviću, nakon čega je upoznao odbornike sa problemom odlaganja gradskog smeća. Načelnik je zamolio odbornike da se aktivno uključe u rešavanju ovog pitanja.

Na kraju sjednice odbornik Stevo Joksimović obratio se prisutnima i zahvalio se na dosadašnjoj saradnji i oprostio od mandata odbornika u Skupštini opštine Modriča.

Sjednica je završena u 14 časova.

Izvor: Zvanićna prezentacija administrativne službe Opštine Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...