Home / NOVOSTI / HRONIKA / SKUPŠTINA OPŠTINE MODRIČA – 26. SJEDNICA *(FOTO)

SKUPŠTINA OPŠTINE MODRIČA – 26. SJEDNICA *(FOTO)

SKUPŠTINA OPŠTINE MODRIČA – 26. SJEDNICA

Skupštinskoj sali opštine Modriča, 5. jula 2023. godine održana je 26. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici su prisustvovala 24 odbornika. Usvojen je sljedeći:

D n e v n i r e d:

 1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Skupštine opštine Modriča od 14. juna 2023. godine.
 2. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena dijela Regulacionog plana „Preduzetnička zona“.
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana „Preduzetnička zona“.
 5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za uspostavljanje prava službenosti za polaganje podzemnih energetskih kablova.
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti označenih kao: k.č. broj: 817/429, 817/430, 817/431, 817/432 i 817/433, u svojini opštine Modriča upisano i KO Garevac putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).
 7. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti označene kao: k.č. broj: 1165/80 u svojini opštine Modriča upisano u KO Modriča, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).
 8. Plan utroška sredstava od naknade za prodaju šumskih drvnih sortimenata u 2023. godini.
 9. Informacija o realizaciji Programa Omladinske politike u 2022. godini.
 10. Pitanja, prijedlozi i inicijative odbornika.
 11. Razno.

Na današnjoj sjednici razmatran je Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena dijela Regulacionog plana „Preduzetnička zona“ koja je jednoglasno usvojena. Odbornici su takođe jednoglasno usvojili i Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za uspostavljanje prava službenosti za polaganje podzemnih energetskih kablova. Na dnevnom redu našao se i Plan utroška sredstava od naknade za prodaju šumskih drvnih sortimenata u 2023. godini. Tokom godine planirano je ostvariti prihode od 57.000 KM, a sredstva bi se utrošila na sanaciju lokalnog puta Tarevci-Riječani-Duga Njiva. I ova tačka dobila je podršku svih odbornika. Većinom glasova usvojeni su i prijedlozi Odluka o prodaji određenih nepokretnosti u svojini opštine Modriča putem licitacije.

Kada je u pitanju Informacija o realizaciji Programa Omladinske politike u 2022. godini, navedeno je da je u budžetu opštine za prethodnu godinu za realizaciju aktivnosti Omladinske politike izdvojeno 10.000 KM, kao i 17.000 KM za realizaciju projekata Omladinske banke. U informaciji je takođe istaknuto da je u prošloj godini donešena odluku o povećanju visine osnovne stipendije, koja se od ove godine isplaćuje u iznosu od 150 KM. I ova informacija je jednoglasno usvojena.

Izvor: Opština Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...