Home / NOVOSTI / HRONIKA / Sjednica Opštinskog štaba za vanredne situacije *(VIDEO)

Sjednica Opštinskog štaba za vanredne situacije *(VIDEO)

Sjednica Opštinskog štaba za vanredne situacije održana je danas, 1. aprila 2020.godine   sa početkom u 11,00 časova. Analizirane su do sada preduzete mjere i aktivnosti.

U skladu sa mjerama i uputstvima koje je Republički štab za vanredne situacije donio na sjednici održanoj 30. marta, Opštinski štab za vanredne situacije Modriča na današnjoj sjednici je  donio sledeći

ZAKLJUČAK

o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u opštine Modriča

 1. U cilju prevencije širenja virusa korona SARS-Co V-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 13. aprila 2020. godine zabranjuje/u se:
 • sva javna okupljanja,
 • rad svim ugostiteljskim objektima za ishranu i piće,
 • rad trgovinama, izuzev subjekata iz tačke 2. i 3. ovog zaključka,
 • rad fitnes centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
 • rad dječijim igraonicama,
 • rad privatnim stomatološkim ambulantama,
 • rad priređivača igara na sreću,
 • rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija,
 • obavljanje uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela), osim taksi službe.
 • rad tržnicama na veliko, tržnicama na malo (pijace) i stočne pijace.
 1. Do 13.4.2020. godine ograničava se rad od 7.00 do 18.00 časova:
 • trgovinama prehrane/robe široke potrošnje,
 • trgovinama stočne hrane,
 • subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, sveže tjestenine i kolača (isključivo u pogledu njihovih proizvoda),
 • apotekama i poljoprivredenim apotekama,
 • benzinskim pumapama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kojima je smješten prodajni objekat, a bez vremenskog ograničenja rada kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata i plina.
 1. Do 13.04.2020. godine ograničava se rad od 7:00 do 15:00 časova:
 • trgovinama bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, keramike i boja i lakova,
 • uslužnim i zanatskim djelatnostima i to: automehaničari, vulkanizeri i auto praonice.
 1. Ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ogranišenja pružiti usluge smještaja, a usluge ishrane i pića mogu pružati samo gostima kojima pružaju uslugu smještaja.
 2. Svi subjekti iz tačke 2.,3. i 4. Ovog zaključka dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
 3. Organi opštine Modriča i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:
 • u svim organizacionim jedinicama Opštinskih organa uprave i ostalih subjekata koji vrše javna ovlaštenja organizovati rad sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, a ostala lica uputiti na rad od kuće,
 • na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,
 • održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje jedan (1) metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.
 1. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i opštinskih inspektora i Komunalne policije.
 2. Ovim zaključkom stavlja se van snage Naredba o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji opštine Modriča („Službeni glasnik opštine Modriča broj 3/20“).
 3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u Službenom glasniku opštine Modriča.

Osim pomenutih mjera Štab je usvojio sledeće zaključke:

 • Da se u Osnovnoj školi „Sutjeska“ formira karantin u koji će biti smještena lica koja dolaze iz inostranstva , sa graničnih prelaza a nisu testirana na virus korona, kako bi se izbjegao kontakt sa licima koja su testirana, a takođe se nalaze u karantinu na drugoj lokaciji.
 • Opština Modriča će iznosom od 10.000 KM pomoći Domu zdravlja Modriča u kupovini vozila koje će služiti za prevoz lica od graničnog prelaza do karantina. Dodatna sredstva će se pokušati obezbijediti od donacija, zaposlenih u Opštinskoj upravi i privrednika.
 • Dezinfekcija javnih površina, od glavnih i sporednih gradskih ulica i trotoara do ulaza i stubišta u stambene zgrade, kao i parkova i dječijih igrališta će se ponovo raditi ovog vikenda.

„Epidemiološka situacija u Modriči je nepromijenjena. Imamo tri oboljela. Pored postojećeg karantina danas ćemo formirati još jedan za lica koja dolaze iz inostranstva. Ne želimo da se miješaju lica koja su testirana sa onima koji to još nisu. Ako budemo poštovali mjere koje dolaze od Republičkog štaba za vanredne situacije, koje su odlične i sa kojima mi usklađujemo naše, imamo šansu da bolje prođemo u ovoj situaciji. Jedan dio mjera koje smo danas donijeli su u cilju da podstaknemo poljoprivrednu proizvodnju, pa se tako određene uslužne radnje moraju otvoriti i imaće ograničeno radno vrijeme. Štab je donio odluku da pomogne Domu zdravlja sa 10.000 KM za kupovinu vozila za prevoz lica sa granica, uz pokretanje donatorske akcije za prikupljanje dodatnih sredstava“, istakao je načelnik Krekić.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...