Home / NOVOSTI / HRONIKA / Sazvana 11. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča

Sazvana 11. redovna sjednica Skupštine opštine Modriča

SAZVANA 11.  REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA  13.11.2017. GODINE SA POČETKOM  U 10.00 ČASOVA U SKUPŠTINSKOJ SALI (ZGRADA OPŠTINE)

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 10. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 26.09.2017. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti:
  1) vršioca dužnosti direktora JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča,
  2) direktora JZU Dom zdravlja Modriča,
  3) direktora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča,
  4) direktora JU Centar za socijalni rad Modriča,
  5) Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Modriča,
  6) dva člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča,
  7) Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča,
  8) Upravnog odbora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča,
  9) Nadzornog odbora JP Srpski kulturni centar,
  10) jednog člana Upravnog odbora Turističke organizacije,
  11) jednog člana Upravnog odbora – predstavnik osnivača JPU „Naša radost“ Modriča.
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora JZU Dom zdravlja Modriča;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju direktora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Modriča
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti dva člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju tri člana Upravnog odbora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti tri člana Nadzornog odbora JP Srpski kulturni centar;
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Turističke organizacije;
 13. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora – predstavnik osnivača JPU „Naša radost“ Modriča;
 14. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju direktora JZU „Apoteka“ Modriča;
 15. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JZU„Apoteka“ Modriča;
 16. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JU „Razvojna agencija opštine Modriča“;
 17. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča;
 18. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JZU Dom zdravlja Modriča;
 19. Razmatranje i donošenje Odluke o poništenju dijela Javnog konkursa broj: 01-022-157-2/17 od 26.09.2017. godine;
 20. Razmatranje i donošenje Odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnog i nadzornog odbora u javnoj ustanovi i javnom preduzeću čiji je osnivač Skupština opštine Modriča;
 21. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli objekta dječijeg vrtića;
 22. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli objekta dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama;
 23. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana „Preduzetnička zona“;
 24. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjena Regulacionog plana „Preduzetnička zona“;
 25. Razmatranje Izvještaja o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2017/18. godini, sa osvrtom na uspjeh učenika, stanje kadrova, materijalni položaj škola i opremljenost područnih osnovnih škola;
 26. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 27. Razno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Siniša Nikić s.r.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...