Home / NOVOSTI / HRONIKA / Preliminarni rezultati Opštih izbora 2018 za izbornu jedinicu Modriča

Preliminarni rezultati Opštih izbora 2018 za izbornu jedinicu Modriča

Preliminarni rezultati Opštih izbora 2018 za izbornu jedinicu Modriča

Predsjedništvo BiH

Zbirni izvještaj za rezultate – večinski glas
MODRIČA
Predsjedništvo BiH
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska13443
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji13443
Nevažeći neoznačeni glasački listići591
Nevažeći ostali glasački listići430
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića1021
Ukupan broj važećih glasova12.422
Ukupan broj svih glasačkih listića13.443
Politička stranka, koalicija ili nezavisni / neovisni kandidat Kandidat Broj važećih glasova
SRPSKA NAPREDNA STRANKAPOPOVIĆ MIRJANA302
SAVEZ ZA POBJEDUIVANIĆ MLADEN6.454
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSDDODIK MILORAD5.387
PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDSKLIČKOVIĆ GOJKO279
8.10.2018 – 6:13:42

Parlamentarna skupština BiH

Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista
MODRIČA
Parlamentarna skupština BiH
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska13.443
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji13.443
Nevažeći neoznačeni glasački listići1.029
Nevažeći ostali glasački listići590
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića1.619
Ukupan broj važećih glasova11.824
Ukupan broj svih glasačkih listića13.443
Politički subjektiGlasovi
1SAVEZ ZA NOVU POLITIKU72
15HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH135
30DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ766
55SDS-LISTA (SDS-NDP-NS-SRS)4.421
56SRPSKA NAPREDNA STRANKA113
63A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU – ZAJEDNO4
65SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE359
69SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD3.591
78PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS176
90LIJEVO KRILO15
92SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE378
107SOCIJALISTIČKA PARTIJA861
123PDP-MLADEN IVANIĆ933
Nacionalne manjine , Glasovi
Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista
SAVEZ ZA NOVU POLITIKUGlasovi
1 VUJIĆ MLAĐEN31
2 POPOVIĆ NEVENKA10
3 KRSMANOVIĆ MILENKO8
4 LAZIĆ SLOBODANKA2
5 BOŽIĆ VERA7
6 TRIFUNOVIĆ MILISAV2
7 ŠEBEZ JELENA5
HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIHGlasovi
1 NADAREVIĆ IVANA65
2 JOVIĆ MARIJAN46
3 JOSIPOVIĆ PERO84
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZGlasovi
1 JOVIČEVIĆ BOBAN133
2 DRAGANIĆ VUKOVIĆ ŽELJKA62
3 MILAŠINOVIĆ MILOŠ288
4 TRIVUNDIĆ MIĆO36
5 KOKANOVIĆ DRAGANA34
6 KOVAČEVIĆ DEJAN41
7 VUKADINOVIĆ IVANA32
8 STANOJEVIĆ DIJANA291
SDS-LISTA (SDS-NDP-NS-SRS)Glasovi
1 PETROVIĆ OBREN1.888
2 PETRIČEVIĆ IVANA194
3 LALIĆ NENAD479
4 RADULOVIĆ JOVICA2.109
5 ILIĆ SAVKA952
6 ŽIVKOVIĆ SANJA189
7 BOGOSAVAC ALEKSANDAR147
8 KASAPOVIĆ MILAN119
SRPSKA NAPREDNA STRANKAGlasovi
1 BLAGOJEVIĆ MIRKO42
2 NOVICKI ŽELJKA16
3 OKUKA BRANKA6
4 ĆIRKOVIĆ MIKA8
5 PANIĆ VESELIN6
6 RADIĆ STANA9
7 GOJAKOVIĆ ZDRAVKO8
8 ZELENOVIĆ MILAN6
A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU – ZAJEDNOGlasovi
1 MILUTINOVIĆ ZORA1
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJEGlasovi
1 OSMANOVIĆ ADIL223
2 BUBIĆ SENIJA19
3 OKIĆ MIHNET18
4 HADŽIOMEROVIĆ ELVIR155
5 OSMANBAŠIĆ DŽENANA16
6 IBRAHIMOVIĆ MAIDA12
7 SIVIĆ ŠABAN11
8 BEČIĆ SENAD17
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSDGlasovi
1 MITROVIĆ VOJIN1.598
2 VULIĆ SANJA816
3 BOGDANIĆ DRAGAN1.572
4 MILIĆ SINIŠA226
5 BOŠNJAKOVIĆ TANJA189
6 MAKSIMOVIĆ SINIŠA228
7 PJERANOVIĆ MAJA209
8 TOMIČEVIĆ SLAVIŠA129
PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDSGlasovi
1 GAVRIĆ NEĐO32
2 MIRIĆ NOVKA29
3 STOJANOVIĆ BRANKO34
4 BRATIĆ BORISLAV17
5 ĐURANOVIĆ DALIBORKA14
6 MARIĆ RATKO23
LIJEVO KRILOGlasovi
1 JOVIĆ VLADIMIR9
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINEGlasovi
1 BANDA IZET31
2 BEĆAREVIĆ DRAGANA21
3 MAHMUTOVIĆ ESMIN26
4 JOVIĆ BORKA19
5 DURMIŠEVIĆ ALMIR26
6 MUSTAJBEGOVIĆ MUSTAFA253
7 STANOJEVIĆ DARIA15
8 SAPARDIĆ GORAN17
SOCIJALISTIČKA PARTIJAGlasovi
1 STAKIĆ SIMO258
2 ĐUKIĆ JADRANKA66
3 PERIĆ DRAGAN37
4 LUKIĆ MLADEN33
5 MILOŠEVIĆ JELENA44
6 BRESTOVAC NENAD25
7 ĐUKIĆ MILANKA35
8 SAVIČIĆ SAŠA504
PDP-MLADEN IVANIĆGlasovi
1 RISTIĆ MILENKO154
2 ĐORĐIĆ NATAŠA75
3 ĐORĐIĆ DRAGAN53
4 RADOVIĆ DRAGAN41
5 VIDOVIĆ JOVANA306
6 RISTANIĆ MIRJANA46
7 DAKIĆ MILAN70
8 LETIĆ MIROLJUB38
Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista
Predsjednik OIK-a
8.10.2018 6:15:18

Predsjednik RS

Zbirni izvještaj za rezultate – večinski glas
MODRIČA
Predsjednik RS
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska13443
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji13443
Nevažeći neoznačeni glasački listići656
Nevažeći ostali glasački listići506
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića1162
Ukupan broj važećih glasova12.281
Ukupan broj svih glasačkih listića13.443
Politička stranka, koalicija ili nezavisni / neovisni kandidatKandidat Broj važećih glasova
DUŠKO KOŠPIĆ – NEZAVISNI KANDIDATKOŠPIĆ DUŠKO61
HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNSJERKOVIĆ JOSIP117
SLAVKO SEKULIĆ – NEZAVISNI KANDIDATSEKULIĆ SLAVKO23
ZAJEDNO ZA BIHSALKIĆ RAMIZ271
IGOR GAŠEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATGAŠEVIĆ IGOR14
ALEKSANDAR ĐORIĆ – NEZAVISNI KANDIDATĐORIĆ ALEKSANDAR9
USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BHGLIŠIĆ DARKO16
IGOR MATIĆ – NEZAVISNI KANDIDATMATIĆ IGOR7
SBB-FAHRUDIN RADONČIĆČAVKA ADMIR21
HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINEBARIŠIĆ JOZO17
ĆAMIL DURAKOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATDURAKOVIĆ ĆAMIL347
SRPSKA NAPREDNA STRANKAMATIJAŠEVIĆ DARKO78
NEZAVISNI BLOKAHMETOVIĆ SADIK29
SAVEZ ZA POBJEDUGOVEDARICA VUKOTA6.236
DARKO MILETIĆ – NEZAVISNI KANDIDATMILETIĆ DARKO21
MUHAMED VITEŠKIĆ – NEZAVISNI KANDIDATVITEŠKIĆ MUHAMED3
VOJIN PAVLOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATPAVLOVIĆ VOJIN16
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSDCVIJANOVIĆ ŽELJKA4.673
BURIM DEĆAJ – NEZAVISNI KANDIDATDEĆAJ BURIM6
SLAVKO DRAGIČEVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATDRAGIČEVIĆ SLAVKO12
JOVAN STEVANOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATSTEVANOVIĆ JOVAN11
PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDSLUKIĆ RADOMIR153
SLOBODAN PAVLOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATPAVLOVIĆ SLOBODAN17
NSBRELAK IVAN0
DRAGICA JOSIPOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATJOSIPOVIĆ DRAGICA6
IGOR JOVANOVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATJOVANOVIĆ IGOR9
ŽELJKA MIĆIĆ – NEZAVISNI KANDIDATMIĆIĆ ŽELJKA18
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINEDELIĆ NEDŽAD8
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINEKONDIĆ ŽIVKO5
DRAGOMIR PANDUREVIĆ – NEZAVISNI KANDIDATPANDUREVIĆ DRAGOMIR6
SAVEZ ZA STARI GRADTOMŠIĆ NIKOLINA7
PETAR RADIĆ – NEZAVISNI KANDIDATRADIĆ PETAR11
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTAARIFAGIĆ JUSUF8
OBRAD LALIĆ – NEZAVISNI KANDIDATLALIĆ OBRAD5
ANĐELKO MENJIĆ – NEZAVISNI KANDIDATMENJIĆ ANĐELKO3
LIBERALNA STRANKA LS BIHPEJIĆ DEJAN11
NEZAVISNI KANDIDAT KRŠIĆ GORDANAGORDANA KRŠIĆ26
Predsjednik OIK-a
8.10.2018 6:15:29

Narodna skupština RS

Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista
MODRIČA
Narodna skupština RS
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska13.443
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji13.443
Nevažeći neoznačeni glasački listići442
Nevažeći ostali glasački listići596
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića1.038
Ukupan broj važećih glasova12.405
Ukupan broj svih glasačkih listića13.443
Politički subjektiGlasovi
1SAVEZ ZA NOVU POLITIKU60
5POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ61
7SAVEZ OSTANAK3
9HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS86
16ZAJEDNO ZA BIH562
24KOMUNISTIČKA PARTIJA16
25ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA2
30DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ1.504
36PDP RS – MLADEN IVANIĆ816
41HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 199012
43SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA8
47PROEVROPSKI BLOK122
56SRPSKA NAPREDNA STRANKA65
69SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD3.404
78PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS137
87UJEDINJENA SRPSKA129
89NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA296
91EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE8
105SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS)3.143
107SOCIJALISTIČKA PARTIJA1.948
112SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU11
126NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA12
Nacionalne manjine,  Glasovi
Zbirni zvještaj za rezultate – otvorena lista
SAVEZ ZA NOVU POLITIKUGlasovi
1 NIKIĆ MIKA35
2 DUBRAVAC JOKA9
3 LUKIĆ STOJAN8
4 NEDIĆ MILENA9
5 VASIĆ DRAGUTIN4
POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆGlasovi
1 MILOŠEVIĆ BORO6
2 JOKANIĆ JELENA1
3 JOVANOVIĆ GVOZDEN37
4 ĆIRKOVIĆ PETAR31
5 MILOŠEVIĆ JOVANA2
6 JOSIPOVIĆ BORIS1
SAVEZ OSTANAKGlasovi
1 SRIJEMAC JOVAN0
HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNSGlasovi
1 KLJAJIĆ MARIJAN44
2 BAJIĆ NADA57
3 KOZINA ANTE40
ZAJEDNO ZA BIHGlasovi
1 SEJDIĆ FADIL82
2 ŽILIĆ EDINA250
3 KRIŽAN ANA63
4 HADŽIDEDIĆ HARIS64
5 ŽEPČAN PILIPOVIĆ DŽENISA18
6 TURSIĆ AZEM220
7 OMEROVIĆ ALMEDINA39
8 MUJKIĆ ENVER26
9 JOZIĆ ANICA23
KOMUNISTIČKA PARTIJAGlasovi
1 RADIĆ DIJANA10
ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETAGlasovi
1 PETROVIĆ MARKO2
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZGlasovi
1 NIKIĆ SINIŠA1.288
2 IVANOVIĆ DRAGICA23
3 SIMIĆ MIRO19
4 MILOŠEVIĆ VOJO90
5 VASILJEVIĆ ZORICA202
6 MILEŠIĆ BOJAN192
7 PAJIĆ DRAGAN27
8 VUDRAG BRANKICA15
9 PAŠALIĆ VESNA105
PDP RS – MLADEN IVANIĆGlasovi
1 ĐUKIĆ MILAN67
2 VIDOVIĆ GORDANA234
3 POPOVIĆ MILUTIN349
4 BANOVIĆ ANDRIJANA40
5 PLAVŠIĆ GORAN28
6 PAVLOVIĆ VANJA87
7 DIMITRIĆ SANJA29
8 PETRIĆ MIRKO29
9 MILETIĆ MILAN39
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990Glasovi
1 STUPAR DRAGAN11
SMS – SAVEZ MLADIH SNAGAGlasovi
1 MAKSIMOVIĆ JELENA4
PROEVROPSKI BLOKGlasovi
1 TOMLJANOVIĆ TOMISLAV6
2 LONČAR-AHMIĆ NAIDA7
3 IMŠIROVIĆ NAZIM6
4 OMEROVIĆ MAKSIDA6
5 EFENDIĆ AZRA77
6 HADŽIDEDIĆ MIRZA16
7 BAHIĆ MEHO15
8 GAVRIĆ IVANKA4
9 BEĆIROVIĆ ALENA8
SRPSKA NAPREDNA STRANKAGlasovi
1 PROŠIĆ DALIBOR18
2 ĆORIĆ SLAVICA7
3 VUKIČEVIĆ BORO4
4 BARDAK MIRJANA9
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSDGlasovi
1 ŽUNIĆ IGOR294
2 MILOŠEVIĆ MARA2.063
3 ČEČAVAC DEJAN245
4 VIDIĆ BOJAN2.041
5 JUNGIĆ VESNA101
6 PAZUREVIĆ RADOVAN86
7 SAVIĆ NIKOLA1.689
8 MASLIĆ RUŽICA106
9 ĐUKIĆ DANIJELA138
PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDSGlasovi
1 JOKSIMOVIĆ MILOŠ46
2 VIDIĆ VESNA22
3 STOJANOVIĆ-PETKOVIĆ ANA12
4 JOKSIMOVIĆ ŽANA7
5 PANIĆ PREDRAG7
UJEDINJENA SRPSKAGlasovi
1 ŠABIĆ NENAD70
2 KUREŠEVIĆ BOJANA51
3 MIKEREVIĆ STANIŠA2
4 TEŠENDIĆ MIODRAG5
5 BOGOJEVIĆ JOVANA3
6 DRINIĆ GORAN36
7 PANTIĆ SAŠA3
8 DUBOV MIRJANA2
9 TOMUŠILOVIĆ JELENA8
NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODAGlasovi
1 SUBOTIĆ DANIJELA16
2 TODOROVIĆ ZORAN173
3 KITIĆ BORKO16
4 RAKIĆ SNEŽANA11
5 ŽIVKOVIĆ MILIJAN11
6 DROBNJAK RADA61
7 MIŠIĆ MILAN77
8 KUZMAN IGOR15
9 TEPIĆ NIKOLINA11
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKEGlasovi
1 BOŽANOVIĆ SUZANA4
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS)Glasovi
1 VIDIĆ ZORAN377
2 ĐURIĆ MILKA1.514
3 PLANINČEVIĆ NADE150
4 MRĐA SLOBODANKA126
5 JOKSIMOVIĆ STEVO1.631
6 PETRIĆ VESNA624
7 BJELOŠEVIĆ MILORAD115
8 STOJANOVIĆ DAMIR1.219
9 TEPIĆ TANJA186
SOCIJALISTIČKA PARTIJAGlasovi
1 MARIĆ RISTO1.579
2 NENADIĆ BILJANA82
3 STANIŠIĆ MILOŠ49
4 KOSTADINOVIĆ NATAŠA53
5 GOJKOVIĆ SLAVEN40
6 TODOROVIĆ BILJANA211
7 ĐURIĆ BRANISLAV926
8 VUKIČEVIĆ ŽIVKO31
9 VASIĆ VESNA368
SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKUGlasovi
1 TRIVIĆ UROŠ9
NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTAGlasovi
1 STAJIĆ ALEKSA5
Predsjednik OIK-a
8.10.2018, 6:15:41

Izvor: Opštinska uprava Modriča
Obrada: Zlatko Huravik / modričainfo

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Omiljena ljetna poslastica: po čemu se razlikuju „gelato“ i sladoled?

Pronađite najpopularnije brendove ekskluzivno u Tropic i mojMarket trgovinama Iako Italijani riječ „gelato“ koriste za opisivanje sladoleda, u mnogim drugim zemljama, naročito onim sa engleskog govornog područja, ta dva pojma ...