Home / NOVOSTI / HRONIKA / Opštinski podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini

Opštinski podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MODRIČA
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02- 33- 32/18
Datum: 22.10.2018. godine

Na osnovu Strategije   razvoja opštine Modriča 2017-2026. godina („Službeni glasnik opštine Modriča“ , broj 8/17) i Programa podsticajnih mjera u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije 2017.-2021. godina Načelnik opštine Modriča  o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV
za predaju dokumentacije za ostvarivanje prava na opštinski podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini

 

1.DIREKTNA PODRŠKA STOČARSKOJ PROIZVODNJI
1.1. uzgoj kvalitetno priplodnih junica (muzna grla i steone junice min. 5 grla),
1.2. uzgoj kvalitetno priplodnih krmača (min.5 krmača),
1.3. uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca i koza (čije osnovno stado ima min.30 ovaca),
1.4. uzgoj tovne junadi  (min. 5 grla u turnusu),
1.5  uzgoj tovnih pilića-brojlera,
1.6. uzgoj pčela ( min.30 košnica i da je član udruženja),
1.7. vađenje krvi mliječnim grlima.

2.DIREKTNA PODRŠKA BILJNOJ PROIZVODNJI
2.1. sjetva povrća na otvorenom (minimum 0,5 ha za dinju, lubenicu,crni i bijeli luk, krompir i kupus, a za ostale povrtlarske kulture 0,1 ha)
2.2. sjetva povrća u zaštićenom prostoru ( minimalna površina jedne kulture 100m2)

3.PODRŠKA NOVIM INVESTICIJAMA U BILJNOJ PROIZVODNJI
3.1. Podizanje višegodišnjih zasada voća (minimum 0,3ha za jabučasto, koštičavo i jezgrasto, minimum 0,1 ha za jagodasto voće)
3.2. Izgradnja plastenika i staklenika i nabavka opreme (najmanje 200m2 ukupne korisne površine)

4.POVEĆANJE STEPENA TRŽIŠNOSTI I FINALIZACIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
4.1.  ugovaranje proizvodnje prerade voća i povrća

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA:

1.DIREKTNA PODRŠKA STOČARSKOJ PROIZVODNJI
1.1.Uzgoj kvalitetno priplodnih junica
-kopiju pasoša životinje za koju se podnosi zahtjev za podsticaj ili Obrazac o upisu životinje,
-potvrda o osjemenjavanju i gravidnosti od nadležne veterinarske stanice,
-izjava vlasnika grla da isto neće otuđiti do drugog telenja osim zdravstvenih problema.
1.2.Uzgoj kvalitetno priplodnih umatičenih krmača
-prepis kartona upotrebe u priplodu,
1.3.Uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca i koza
-potvrda o izvršenom obilježavanju životinja,
-potvrda veterinarske stanice da su provedene veterinarsko-sanitarne mjere,
1.4.Uzgoj tovne junadi
-kopija pasoša ili obrasca za prijavljivanje životinja A1, a ukoliko grlo nije obilježeno izjava vlasnika životinja da zahtjev za predmetno grlo podnosi prvi put,
-ukoliko je grlo prodano potrebno je priložiti račun o prodaji sa brojem ušne markice i težinom.
1.5.Uzgoj tovnih pilića-brojlera
-račun za nabavljene piliće ili izjava odgovornog lica o porijeklu jednodnevnih pilića,
-uvjerenje o zdravstvenom stanju jednodnevnih pilića,
-uvjerenje o zdravstvenom stanju brojlera,
-račun ili otkupni blok (list) o prodaji brojlera.
1.6. Uzgoj pčela
-zahtjev podnosi udruženje pčelara.

2.DIREKTNA PODRŠKA BILJNOJ PROIZVODNJI
2.1. Sjetva povrća na otvorenom
-maloprodajni fiskalni račun za kupljeno sjeme/rasad uz potpisanu i ovjerenu fakturu/otpremnicu koja glasi na ime podnosioca ili ugovor od otkupljivača.
2.2  Sjetva povrća u zaštićenom prostoru
-maloprodajni fiskalni račun za kupljeno sjeme/rasad uz potpisanu i ovjerenu fakturu/otpremnicu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva

3.PODRŠKA NOVIM INVESTICIJAMA U BILJNOJ PROIZVODNJI
3.1. Podizanje višegodišnjih zasada voća
-maloprodajni fiskalni račun za kupljeni sadni materijal uz potpisanu i ovjerenu fakturu/otpremnicu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva
-uvjerenje o zdravstvenom stanju sadnica i deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala
3.2. Izgradnja plastenika i staklenika i nabavka opreme
-maloprodajni fiskalni račun za kupljeni plastenik i opremu uz potpisanu i ovjerenu fakturu/otpremnicu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva

4.POVEĆANJE STEPENA TRŽIŠNOSTI I FINALIZACIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
4.1. Ugovaranje proizvodnje prerade voća i povrća
-robno analitičke kartice sa prilogom potpisanih i ovjerenih otkupnih blokova na osnovu kojih je izvršen otkup
-specifikacija korisnika podsticaja sa količinom otkupljenih proizvoda popunjen na obrazcu 5 koji se nalazi u prilogu programa podsticajnih mjera

5,VANREDNA MJERA POMOĆI
5.1 -Vađenje krvi mliječnim grlima
-kopija pasoša životinje kod koje je rađeno vađenje krvi,
-priznanica nadležne veterinarske službe o sprovedenim mjerama,
-ugovor sa otkupljivačem mlijeka.

Pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi imaju poljoprivredna gazdinstva, privredna društva, preduzetnici i otkupljivači sa prebivalištem, odnosno sjedištem u opštini Modriča, koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području opštine Modriča i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava .

Zahtjevi sa dokumentacijom  se podnose u ŠALTER SALI opštinske uprave  Modriča.

Sve informacije se mogu dobiti od službenika (Sida Tomić, Todor Kojić i Jovan Popović) na telefone: 053/810-511 (lokal  110 i 112).

Zahtjevi za ostvarivanje novčanih podsticaja podnose se zaključno sa  09.11. 2018. godine, izuzev za podizanje višegodišnjih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća. Rok za podnošenje zahtjeva za podizanje višegodišnjih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća rok je 30.11.2018. godine.

NAPOMENA: Fizička lica, preduzetnici i pravna lica koji su predmet podsticaja ostvarili od donatorskih sredstava nevladinog sektora, ne mogu ostvariti podsticaj po ovom Programu, kao ni lica koja su u 2018. godini ostvarila podsticajna sredstva iz Budžeta opštine Modriča po nekom drugom osnovu.

N A Č E L N I K
Mladen Krekić

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...