Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 22. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 22. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 27. decembra 2018. godine održana je 22. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 24 odbornika. Na početku sjednice usvojen je sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Rješenje o verifikaciji mandata odbornika;
 2. Izvod iz zapisnika sa 21. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 11.12.2018. godine;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenje za prijemnu kancelariju i informisanje;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenje za prijemnu kancelariju i informisanje;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Modriča;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Modriča;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Turistička organizacija „Modriča“ Modriča;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Modriča;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju liste odbornika koji mogu prisustvovati činu zaključenja braka;
 12. Razmatranje i donošenje Programa rada Skupštine opšštine Modriča za 2019. godinu;
 13. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta opštine Modriča za 2018. godinu;
 14. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Modriča za 2018. godine;
 15. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Budžeta opštine Modriča za 2019. godinu;
 16. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta opštine Modriča za 2019. godinu;
 17. Razmatranje i donošenje Odluke o poreskoj stopi za oporezivanje nepokretnosti za 2019. godinu;
 18. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun rente;
 19. Razmatranje i donošenje Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Modriča za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2019. godini;
 20. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi izmjena dijela Regulacionog plana „Preduzetnička zona – Modriča 5“;
 21. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Savjeta za praćenje izrade izmjena dijela Regulacionog plana „Preduzetnička zona – Modriča 5“;
 22. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama;
 23. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Modriča;
 24. Razmatranje Informacije o utrošku sredstava od naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017. godinu;
 25. Razmatranje Prijedloga plana godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2018. godini;
 26. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Modriča;
 27. Razmatranje Programa rada Javne ustanove Turistička organizacija opštine „Modriča“ Modriča za 2019. godinu;
 28. Razmatranje Programa rada Javne ustanove „Razvojna agencija opštine Modriča“ za 2019. godinu;
 29. Razmatranje Programa rad Javne ustanove „Kulturno-sportski centar Modriča“ za 2019. godinu;
 30. Razmatranje Programa rada Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča za 2019. godinu;
 31. Razmatranje Programa rada Teritorijalne vatrogasne jedinice Modriča za 2019. godinu;
 32. Razmatranje Programa rada Javne ustanove „Centar za socijalni rad Modriča“ za 2019. godinu;
 33. Razmatranje Programa rada Javnog preduzeća „Srpski kulturni centar“ Modriča za 2019. godinu;
 34. Razmatranje Programa rada Javne zdravstvene ustanove „Apoteka“ Modriča za 2019. godinu;
 35. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 36. Razno.

Na početku sjednice verifokovan je mandat novom odborniku Socijalističke partije Biljani Todorović, imajući u vidu da je Risto Marić, odbornik u Skupštini opštine Modriča na Opštim izborima 2018. godine izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

 

Skupština je razmatrala i usvojila Prijedlog rješenja za razrješenje načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje, Snežane Babić, na lični zahtjev, te je imenovala Darija Tatića za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja.

„Skupština je danas usvojila Program rada za 2019. godinu i ja želim ovom prilikom da izrazim zadovoljstvo i ovogodišnjim Programom rada za 2018. godinu kao i prijedlogom za 2019. godinu. Svi klubovi odbornika, ovlašteni predlagači su dostavili svoje prijedloge, Skupština je to uobzirila i ja samo mogu da izrazim zadovoljstvo da je Program rada za 2019. godinu prihvaćen od strane odbornika jednoglasno. Program rada za 2019. godinu ostavlja mogućnost da Skupština razmatra sva druga pitanja koja nisu uvrštena u Program rada a za koju pokrenu inicijativu građani, organi i organizacije kao i pitanja koja budu upućena u vidu odborničkih pitanja, inicijativa i prijedloga. Ovom prilikom povodom Nove godine i Božića svim građanima opštine Modriča poželim  srećnu Novu godinu i Božić, da provedu u miru, dobrom zdravlju i lijepom rasploženju,“ rekao je Siniša Nikić, predsjednik SO Modriča.

Pažnju odbornika su izazvale tačke dnevnog reda o Rebalansu i izvršenju rebalansa budžeta kao i Odluka o usvajanju budžeta i izvršenju budžeta za 2019. godinu, koje su nakon pojašnjenja načelnika Odjeljenja za finansije Borislava Gvozdena usvojene većinom glasova.

 

„Drago mi je da je danas usvojen Budžet za narednu godinu. Ovdje nikada nije ni bilo nikakvih posebnih smetnji između pozicije i opozicije, bilo je konstruktivnih prijedloga, naravno neko će to usvojiti ali neko neće. Nama je bitno da je to danas završeno na jedan fin i korektan način. Novi budžet je 9.850.000 KM, nešto veći nego što je to budžet iz prethodne godine. Budžet za 2018. godinu smo ispunili, prebacili i sretan sam što mogu konstatovati da smo i ovu godinu završili sa suficitom u budžetu. U novom budžetu po prvi put mi ćemo nekih stotinjak hiljada maraka dati preduzećima u dijelu zapošljavanja. Ovu priliku ću iskoristiti da svim građanima opštine Modriča zaželim sve najbolje u Novoj godini, da sve praznike provedemo u miru, veselju i radosti uz mnogo zdralja i sreće,“ rekao je načelnik Mladen Krekić.

O Regulacionom planu „Preduzetnička zona – Modriča 5“ odbornici su diskutovali, te su nakon pojašnjenja načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju Jovana Mišića usvojili.

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama je nakon pojašnjenja načelnice Odjeljenja za privredu i društvene djelastnosti Alenke Ilovčević usvojen većinom glasova.

Predloženi programi rada Javnih ustanova i preduzeća su usvojeni uz zaključak da se Program rada za 2019. godinu JZU „Dom zdravlja“ Modriča doradi i uz isti da se dostavi Izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ Modriča za 2017. godinu.

Ostale tačke dnevnog reda su usvojene bez većih diskusija.

Na kraju sjednice prisutnima se obratio načelnik opštine Mladen Krekić koji je izrazio svoje zadovoljstvo današnjom sjednicom i usvajanjem Budžeta opštine za 2019. godinu. Svim prisutnim i građanima opštine Modriča čestitao je predstojeće praznike sa željom da iste proslave u zdravlju, radosti i veselju.

 

Sjednica je završena u 14.00 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...