Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 21. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 21. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča  11. decembra 2018. godine održana je 21. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 25 odbornika. Usvojen je sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Rješenje o verifikaciji mandata odbornika (Igor Vidović);
 2. Rješenje o verifikaciji mandata odbornika (Boro Bjelić);
 3. Izvod iz zapisnika sa 20. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 20.11.2018. godine;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta rebalansa budžeta opštine Modriča za 2018. godinu;
 5. Razmatranje Nacrta budžeta opštine Modriča za 2019. godinu;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini nepokretnosti – k.č. broj: 501/6, k.o. Donji Skugrić;
 7. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvatanju inicijative za izmjenu dijela Regulacionog plana „Preduzetnička zona“ na k.č. 1325/1, k.č. 1324, k.č. 1323/6, k.č. 1323/1, k.č. 3265/2, k.č. 3252/5, k.č. 1323/7, dio k.č. 1321/3, dio k.č. 1321/2, k.č. 1321/12,  k.č. 1321/13, k.č. 1321/127, k.č. 1321/128, k.č. 1321/3, k.č. 1322; k.o. Modriča;
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o zasnivanju prava građenja uz raskidni uslov na zemljištu u vlasništvu opštine Modriča;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o zasnivanju prava lične službenosti – pravo stanovanja;
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o visini zakupnine u stambenim jedinicama socijalnog stanovanja;
 11. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Modriča;
 12. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova radnih tijela Skupštine opštine Modriča, mandatnog saziva 2016-2020. godine:

a) Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Savjeta za pitanja mladih;

b) Rješenje o razrješenju predsjednice Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela, vodoprivrede i šumarstva;

v) Rješenje o razrješenju predsjednice Komisije za ravnopravnost polova;

g) Rješenje o razrješenju člana Komisije za propise;

d) Rješenje o razrješenju člana Odbora za etički kodeks;

đ) Rješenje o razrješenju člana Savjeta za privredu i razvoj;

 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Skupštine opštine Modriča, mandatnog saziva 2016-2020. Godine

a) Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Savjeta za pitanja mladih;

b) Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela, vodoprivrede i šumarstva;

v) Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za ravnopravnost polova;

g) Rješenje o imenovanju člana Komisije za propise;

d) Rješenje o imenovanju člana Odbora za etički kodeks;

đ) Rješenje o imenovanju člana Savjeta za privredu i razvoj;

14. Razmatranje Informacije o stanju sporta u opštini Modriča;

15. Analiza položaja žena u svim oblastima u opštini Modriča u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova;

16. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika;

17.Razno.

 

Na oktobarskim republičkim izborima 2018. godine dva odbornika Skupštine opštine Modriča su izabrani za narodne poslanike u Skupštini Republike Srpske, Mara Milošević, SNSD i Gordana Vidović, Seljačka stranka. Iz tog razloga na početku današnje sjednice verifikovan je mandat novim odbornicima , Bori Bjeliću, SNSD i Igoru Vidoviću, Seljačka stranka, nakon čega su položili svečanu zakletvu.

 

„Sjednica je jako kratko trajala, što znači da se radi o konstruktivnom radu pozicije i opozicije. Čestitao bih novim odbornicima kojima je danas verifikovan mandat i koji su položili zakletvu“, rekao je Siniša Nikić, predsjednik Skupštine.

Najveću pažnju odbornika izazvale su tačke vezane za budžet, koje su nakon dodatnog pojašnjenja načelnika Odjeljenja za finansije  Borislava Gvozdena usvojene većinom glasova.

„Kada je u pitanju rebalans budžeta ono čime možemo biti zadovoljni je da smo planirani budžet premašili za 1,253.000 KM. Polovina od tog povećanja otpada na namjenske transfere koje smo dobili. Nacrt budžeta za 2019. godinu u odnosu na prvobitni plan za 2018. godinu je veći za oko 2%. Planiramo veće prihode od indirektnih poreza“, izjavio je Borislav Gvozden.

 

Ostale tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

Sjednica je završena u 11.00 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga ali ga dodajemo kao dopunu informacije.
Video je preuzet sa YouTube kanala TV K3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...