Home / NOVOSTI / HRONIKA / Održana 10. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

Održana 10. sjednica Skupštine opštine Modriča *(VIDEO)

U Skupštinskoj sali opštine Modriča 26. septembra  2017. godine sa početkom u 10.00 časova održana je 10. redovna  sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici je prisustvovalo 25 odbornika. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Siniša Nikić u okviru tačke 2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora, članova upravnih i nadzornog odbora u javnim ustanovama i javnom preduzeću čiji je osnivač Skupština opštine Modriča,  povukao je podtačku “ b) direktora JZU Apoteka Modriča“ iz saziva, nakon čega je usvojen sljedeći

D  n  e  v  n  i     r  e  d:

 1. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 04.08.2017.godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora, članova upravnih i nadzornog odbora u javnim ustanovama i javnom preduzeću čiji je osnivač Skupština opštine Modriča:
  a) direktora JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča,
  b) direktora JZU Dom zdravlja Modriča,
  v) direktora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča,
  g) direktora JU Centar za socijalni rad Modriča,
  d) tri člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Modriča,
  đ) tri člana Upravnog odbora JZU „Apoteka“ Modriča,
  e) tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Modriča,
  ž) tri člana Upravnog odbora JU „Kulturno – sportski centar“ Modriča,
  z) tri člana Nadzornog odbora JP Srpski kulturni centar,
  i) jednog člana Upravnog odbora Turističke organizacije
  j) jednog člana Upravnog odbora – predstavnik osnivača JPU „Naša radost“ Modriča;
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli novoizgrađenog objekta dječijeg vrtića i kafe poslastičarnice;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za povećanje broja djece u vaspitnim grupama;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe za potrebe objekta Srpske pravoslavne crkve crkvene opštine Dugo Polje;
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske čestice;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjena Regulacionog plana „Modriča 2“- „Alfa“;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama za obavljanje poslova tehničkog pregleda objekata;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o dodatnom dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Modriča u okviru komponente 2B „Projekta hitnog oporavka od poplava“;
 8. Razmatranje i donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Odbora za zaštitu prirodnih dobara i životne sredine mandatnog saziva 2016-2020. godine;
 9. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju liste odbornika koji mogu prisustvovati činu zaključenja braka;
 10. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period od 01.01. do 30.06.2017. godine;
 11. Razmatranje Izvještaja o korištenju budžetske rezerve za period od 01.01. – 30.06.2017. godine;
 12. Razmatranje Informacije o stipendiranju studenata na području opštine Modriča;
 13. Razmatranje Izvještaja o radu JPU „Naša radost“ Modriča za školsku 2016/2017. godinu;
 14. Razmatranje Programa rada JPU „Naša radost“ Modriča za radnu 2017/2018. godinu;
 15. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 16. Razno.

Većinom glasova odbornika usvojena je Odluka o  raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora, članova upravnih i nadzornog odbora u javnim ustanovama i javnom preduzeću čiji je osnivač Skupština opštine Modriča.

„Radi se o redovnoj proceduri i isteku mandata. Mi smo ranije krenuli u proceduru kako bi budući direktori na vrijeme preuzeli dužnost“, istakao je predsjednik Skupštine opštine Siniša Nikić.

Najveću pažnju odbornika izazvala je 8. tačka dnevnog reda, koja je nakon duže diskusije odbornika i određenih zaključaka usvojena većinom glasova.

Izvještaj o izvršenju budžeta za period od 01.01. do 30.06.2017. godine je takođe izazvao veću pažnju odbornika. Nakon dodatnih pojašnjenja načelnika Odjeljenja za finansije Borislava Gvozdena Izvještaj je usvojen.

„U prvih pola godine ostvarili smo deficit od 182.000 KM. To nije zabrinjavajuća činjenica ali za nas jeste novina jer smo u zadnjih deset godina uvijek ostvarivali suficit. Na stvaranje suficita najviše su uticale poplave jer smo morali utrošiti oko 300.000 KM na sanaciju šteta. Izostali su i prihodi od PDV u iznosu oko 171.000 KM. Nadamo se da ćemo do kraja godine ponovo ostvariti suficit“, rekao je načelnik Gvozden.

Ostale tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

Pod tačkom prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika više odbornika je uzelo riječ. Na pojedina pitanja odgovore je dao načelnik opštine Mladen Krekić.

Sjednica je završena u 13.00 časova.

Izvor: Opštinska uprava Modriča

Video koji slijedi nije u sklopu prednjeg priloga, ali ga dodajemo kao dopunu informacije. Video je preuzet sa YouTube kanala TVK3.

Facebook komentari

komentari

x

Check Also

Izašao prvi broj Mesečnog Modričainfo Magazina

Danas, 31.10.2023. godine izašao je prvi broj naše publikacija Mjesečni Modričainfo Magazin. Magazin smo izdali u tri formata tj. kao štampano, digitalno i web tj. internet izdanje. Tiraž štampanog izdanja ...