Home / AVIORUTE – FLIGHTRADAR

AVIORUTE – FLIGHTRADAR

Uputstvo: Pokazivačem miša ( kad je u obliku “ruke”) prevucite mapu na područje koje želite ( npr. BiH tj. Modriča ). Mapu možete uveličati ili smanjiti pomjeranjem točkića na mišu ili korištenjem oznaka “+” ili “-” koje se nalaze u gornjem lijevom uglu mape. Postavite pokazivač iznad sličice nekog od aviona, pa kad se kursor promijeni u strelicu jednom kliknite. Tada će se sa lijeve strane biti prikazani podaci o tom avionu i ruti na kojoj leti.